Σχέδιο Β

Σχέδιο Β

Το Σχέδιο Β συγκροτήθηκε σε πολιτική κίνηση τον Μάιο του 2013. Σχέδιο Β σημαίνει σε πρώτο στάδιο την αποχώρηση από τη ζώνη του ευρώ, που στην πορεία μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε έξοδο από την κρίση και απαλλαγή από τα δεσμά των δανειστών, αλλά να αποτελέσει την αρχή για μια νέα Ελλάδα.

URL Ιστότοπου:

Φορολογία Μέρος (III)- οι «Τερατογενέσεις» και τα «Υπαρξιακά» Αδιέξοδα του Υπάρχοντος Φορολογικού Συστήματος.Του Γ. Περάκη

Φορολογία Μέρος (III)- οι «Τερατογενέσεις» και τα «Υπαρξιακά» Αδιέξοδα του Υπάρχοντος Φορολογικού Συστήματος

Θεωρείται επιβεβλημένο να τονισθεί και πρίν απο την ανάπτυξη του θέματος, ότι πίσω απο τα «ορθολογικά», «κυνικά» και αδιάσειστα στατιστικά στοιχεία και αριθμούς, κρύβονται ανθρώπινες τραγωδίες, αυτοκτονίες, καταστροφή ανθρώπινων υπάρξεων, τα ερείπια και περιουσίες μιας ολόκληρης ζωής αλλά και προγενέστερων γενεών.

Κατά συνέπεια το θέμα θα αναπτυχθεί με τον δέοντα σεβασμό που αρμόζει στούς προαναφερθέντες συνανθρώπους μας, συμεριζόμενοι τον πόνο τους.

Στα προηγούμενα κείμενα αναλύθηκαν τα:

1) Φορολογία (ΜέροςI)- Διεθνείς-Διμερείς Συμβάσεις Φορολογίας Σχέσεις Κλιμακούμενης «Μαζοχιστικής» Υποτέλειας όπου αναλύθηκαν οι διεθνείς συμβάσεις την Ελλάδας και

2) Φορολογία (ΜέροςII)- Εκτίμηση των Απωλειών κατά την διάρκεια των Μνημονίων Μέσω του Φορολογικού Συστήματος (Πρώην, Νύν και Αεί??) και οι επιπτώσεις των μνημονίων στην φοροδοτική ικανότητα των ελλήνων φορολογουμένων.

Το υπάρχον φορολογικό σύστημα έχει εξαντλήσει όχι μόνο την χρησιμότητά του αλλά στα χρόνια των μνημονίων τίκτει «τερατογενέσεις».

Τα στατιστικά στοιχεία που θα ελήφθησαν αντλήθηκαν απο τους προυπολογισμούς των προηγούμενων ετών καθώς και απο το taxisnet.

Η Δομή του Φορολογικού Συστήματος στην Ελλάδα

Οι φόροι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι φόροι εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και οι φόροι στη δαπάνη.

Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται φόροι που μπορεί να αφορούν τη μεταβίβαση ή την κατοχή περιουσίας, οι οποίοι είναι δυνατό να επιβληθούν επί της συνολικής αξίας του ενεργητικού ενός προσώπου πριν ή μετά την αφαίρεση τυχόν υποχρεώσεών του (όπως ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων-ΕΝΦΙΑ).

Η ταξινόμηση των φόρων έχει γίνει όπως εμφανίζονται στούς τακτικούς προυπολογισμούς των αντίστοιχων ετών.

Μια πρώτη γεύση αποτελεί ο Πίνακας-1:

Πίνακας-1: Ταξινόμηση των Φόρων
Α. Άμεσοι Φόροι
Α 1. Φόρος Εισοδήματος
Α. 1.1- Φυσικών Προσώπων Α. 1.2- Νομικών Προσώπων Α. 1.3- Ειδικές Κατηγορίες Φόρων Εισοδήματος Α. 1.4- Φόροι Περιουσίας Α. 1.5.- Άμεσοι φόροι παρελθόντων Ετών Α. 1.6- Εκτακτοι και Λοιποί Φόροι
Β. Έμμεσοι Φόροι
Β. 1- Δασμοί και ειδικές εισφ. εισαγωγών-εξαγωγών Β. 3- Φόροι Κατανάλωσης Εγχωρίων Προιόντων Β. 4- Φόροι Συναλλαγών
Β. 2- Φόροι Κατανάλωσης στά Εισαγόμενα
Β.2.1- ΦΠΑ Β.3.1- ΦΠΑ Β 4.1- Μεταβίβαση Κεφαλαίων
Β.3.2- Καύσιμα
Β 32.3- Καπνά Β.42- Τέλη Χαρτοσήμου
Β.2.2- Τέλη Ταξινόμησης Αυτοκινήτων Β.3.4- Τέλη Κυκλοφορίας
Β.3.5- Ειδικά Τέλη και Εισφορές Αυτοκινήτων Β 5.3- Λοιποί Εμμεσοι Φόροι
Β 3.26- Λοιποί
Η ταξινόμηση των Φόρων Βάσει του Τακτικού Προυπολογισμού

Τα αδιέξοδα του υπάρχοντος φορολογικού συστήματος

1ο) Αδιέξοδο

Τα φορολογικά έσοδα σε δισ. ευρώ δεν αυξήθηκαν, αλλά μειώθηκαν οριακά σε σχέση με τα προ μνημονίων επίπεδα (από τα 92,5 δισ. ευρώ το 2009 στα 89,6 δισ. ευρώ το 2018).

Ωστόσο, στην Ελλάδα «η αστάθεια της φορολογικής πολιτικής επηρέασε όλους τους κύριους τύπους φόρων». Παράδειγμα οι συνεχείς από το 2010 ανατροπές στην εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ, αλλά και τις «πολλαπλές μεταρρυθμίσεις» όσον αφορά τον καθορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, την τήρηση βιβλίων, τους φορολογικούς ελέγχους ή τα πρόστιμα.

Ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.-Νόμος 2238/1994) τροποποιήθηκε 425 φορές με 34 νόμους κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων προγραμμάτων (2010-2014). Μέσα από τις 2 πρώτες διαπραγματεύσεις του 3ου Μνημονίου ήρθαν 32 φορομπηχτικά μέτρα, ενώ αν προστεθούν και τα 4 που θεσπίστηκαν το 2017 με τη 2η αξιολόγηση ο «λογαριασμός»φτάνει σε 36 εισπρακτικές «παρεμβάσεις». Και τούτο χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ασφαλιστικά «χαράτσια» αλλά και όσα έχουν συμφωνηθεί για τη μνημονιακή εποχή της αυξημένης επιτήρησης.

Σημαντικές Αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της περιόδου 2010-2017

 • Αύξηση κλιμάκων από 4 σε 9. Πιο προοδευτική αύξηση συντελεστών και αύξηση ανώτατου συντελεστή.
 • Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών: Μείωση εισφορών κατά 1,1% (Ν.4254/2014).
 • Αφορολόγητο όριο σε συνδυασμό με προσκόμιση αποδείξεων δαπανών.
 • Θέσπιση τεκμαρτού προσδιορισμού εισοδήματος.
 • Λογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος και επέκταση χρήσης ταμειακών μηχανών σε λαϊκές αγορές, ταξί, περίπτερα, ενοικιαζόμενα δωμάτια.
 • Αύξηση προκαταβολής φόρου στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα από 75% σε 100%.
 • Καθιέρωση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο καθαρό ατομικό εισόδημα άνω των €12.000 (Ν. 3986/2011).
 • Μείωση αφορολόγητου εισοδήματος από €12.000 σε €5.000 και αριθμού κλιμάκων από 9 σε 8.
 • Εισαγωγή φορολογικού συντελεστή 10% για το κλιμάκιο εισοδήματος €5.001 -€12.000. Για νέους έως και 30 ετών, συνταξιούχους άνω των 65 ετών και άτομα με ειδικές ανάγκες, αφορολόγητο €9.000
 • Ενσωμάτωση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και παγίωσή της (Ν.4387/2016).
 • Ενίσχυση του ρόλου των τεκμηρίων διαβίωσης, τα οποία αυξήθηκαν κατά 30% κατά μέσο όρο για τις κατοικίες και κατά 60% για τα αυτοκίνητα.
 • Ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών: Αύξηση ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης: από 10% επί του καθαρού εισοδήματος ανεξαρτήτως των ετών ασφάλισης σε 14% για τα πρώτα δύο έτη ασφάλισης, 17% για τα επόμενα τρία έτη και 20% μετά το πέμπτο έτος ασφάλισης (Ν. 4387/2016).
 • Καθιέρωση τέλους επιτηδεύματος για επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, ανεξαρτήτως του εισοδήματός τους (Ν.3986/2011).
 • Αύξηση ασφαλιστικής εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος (Ν.4387/2016).
 • Κατάργηση αφορολόγητου εισοδήματος και θέσπιση έκπτωσης φόρου εισοδήματος (Ν.4172/2013 – αναθεώρηση Κ.Φ.Ε.).
 • Κατάργηση μείωσης φόρου για ιατρικές δαπάνες αν δεν πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα.
 • Περιορισμός κλιμακίων φορολογίας εισοδήματος από 8 σε 3 και αλλαγή συντελεστών (Ν.4172/2013 - αναθεώρηση Κ.Φ.Ε.).
 • Κατάργηση μείωσης 1,5% φόρου εισοδήματος που παρακρατείται στα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις
 • Κατάργηση πολλών κατηγοριών δαπανών για τις οποίες υπήρχε έκπτωση φόρου (Ν.4110/2013).
 • Μείωση έκπτωσης φόρου για εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, με εφαρμογή από 1.1.2020 (Ν.4472/2017).
 • Κατάργηση πρόσθετου αφορολόγητου για τα παιδιά και αντικατάσταση από οικογενειακά επιδόματα που χορηγούνται µε αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια.
 • Διεύρυνση αφορολόγητου ορίου για την εφαρμογή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και μείωση των συντελεστών για εισοδήματα μέχρι €65.000.

Οπως αποδεικνύεται στον Πίνακα-2, παρά την«καταιγίδα» των 36 φόρων τα τακτικά φορολογικά έσοδα μειώθηκαν κατά 2,20 δισ. ευρώ. Λόγω της αύξησης των μη φορολογικών εσόδων κατά 1,89 δις. ευρώ, η μείωση περιορίσθηκε στα 0,32 δις. ευρώ.

Πίνακας 2. Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού μεταξύ των ετών 2007-2016 σε δις.. ευρώ
Είδος Φόρου/ Ετος 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009-2016
Άμεσοι φόροι 19,80 20,90 21,40 20,20 20,30 21,10 20,10 20,50 19,80 21,80 0,41
Έμμεσοι φόροι 28,60 30,20 28,30 31,00 28,60 26,10 24,60 23,80 23,80 25,70 -2,61
Φόροι κατανάλωσης εγχωρίων 22,20 23,80 23,80 27,20 25,10 21,10 21,50 20,80 20,80 22,20 -1,58
Φόροι Συναλλαγών 2,20 2,10 1,50 1,10 0,90 0,70 0,80 0,60 0,60 0,50 -0,92
Μεταβίβαση Κεφαλαίων 1,30 1,10 0,80 0,70 0,50 0,40 0,50 0,30 0,30 0,20 -0,60
Σύνολο φορολογικών εσόδων 48,40 51,10 49,70 51,30 49,00 47,20 44,60 44,20 43,50 47,50 -2,20
Μη φορολογικά έσοδα 3,40 4,20 3,70 4,90 6,50 4,30 6,90 5,80 6,00 5,60 1,89
Σύνολο εσόδων τακτικού προϋπολογισμού 51,80 55,30 53,40 56,20 55,40 51,50 51,50 50,00 49,50 53,10 -0,32
 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

Εννοείται ότι η μείωση αυτή είχε και έχει σοβαρό αντίκτυπο στις κοινωνικές δαπάνες και παροχές όπως υγεία, παιδεία κλπ.

2ο) Αδιέξοδο

Μείωση της φορολογητέας ύλης παρά την αύξηση του αριθμού των φορολογουμένων κατά 524.000. Η μείωση της φορολογητέας ανέρχεται σε 23,1 δις. ευρώ (ποσοστιαία μείωση 23,5%).

Πίνακας 3.- Σύγκριση Αριθμού Φορολογουμένων και Δηλωθέντων Εισοδημάτων μεταξύ των ετών 2011 και 2016
Ετήσιο Εισόδημα σε ευρώ Αριθμός Φορολογου-μένων το 2016 Αριθμός Φορολογου-μένων το 2011 Μεταβολή Αριθμού Φορολογου-μένων 2011-2016 Δήλωσαν Συνολικά το 2011   ( σε δισ. ευρώ) Δήλωσαν Συνολικά το 2016   ( σε δισ. ευρώ) Μεταβολή Δηλωθέντων Εισοδημάτων 2011-2016
0-12.000 3.978.000 2.782.288 1.195.712 15,3 16,5 1,2
12.000-20.000 1.140.000 1.258.528 -118.528 19,6 17,8 -1,8
20.001, 00-50.000 955.000 1.356.817 -401.817 41,4 28,2 -13,2
50.000-100.000 107.000 244.884 -137.884 15,9 6,9 -9,0
100.000 και άνω 25.000 38.549 -13.549 5,8 5,5 -0,3
Σύνολο 6.205.000 5.681.066 523.934 97,9 74,9 -23,1
Πηγή: ΑΑΔΕ

Στον Πίνακα-3 εμφανίζονται οι αποδείξεις του εισπρακτικού αδιεξόδου του υπάρχοντος ληστρικού φορολογικού συστήματος. Η μοναδική «διέξοδος» σ’ αυτόν τον παραλογισμό βρίσκεται στην μείωση του αφορολογήτου. Αυτός είναι ο λόγος που η τρόικα επιμένει στην «διεύρυνση» της φορολογικής βάσης.

Το σημαντικότερο συμπέρασμα στον πίνακα αυτό είναι η φτωχοποίηση ενός μεγάλου αριθμού των φορολογουμένων, λόγω της μείωσης της φορολογητέας ύλης.

Αλλο φυσικό επακόλουθο αποτελεί και η μείωση κατά 520.000 (118.528+401.817) των φορολογούμενων στην κλίμακα του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος των 12.000,00 έως 50.000,00 ευρώ.

Μείωση επίσης καταγράφεται κατά 137.884 φορολογούμενων στην κλίμακα 50.000,00-100.000,00 ευρώ.

Μείωση επίσης καταγράφεται σε 13.549 φορολογούμενους στην κλίμακα των 100.000,00 και άνω.

Oι «τερατογενέσεις» του υπάρχοντος φορολογικού συστήματος

Η ανάλυση του Πίνακα 4, αποκαλύπτει και μια άλλη παράμετρο των αλλαγών στα χρόνια των μνημονίων. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αλλαγών στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, αλλά και των «τερατογενέσων»:

Πίνακας 4. Ποσοστιαία Κατανομή Αριθμού Φορολογουμένων Φυσικών Προσώπων Ανά Βασική Πηγή Εισοδήματος μεταξύ των ετών 2005-2015
Ετος 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Μεταβολή μεταξύ των ετών 2005-2015
Συνταξιούχοι 27,20% 27,40% 27,70% 28,00% 28,50% 29,40% 31,20% 31,40% 33,40% 32,80% 32,40% 5,20%
Μισθωτοί 36,00% 36,20% 36,10% 35,80% 35,20% 34,00% 31,60% 28,90% 29,20% 31,60% 32,90% -3,10%
Γεωργοί-Κτηνοτρόφοι-Αλιείς 7,50% 7,20% 7,10% 6,90% 6,90% 6,80% 6,50% 6,30% 6,40% 4,60% 4,50% -3,00%
Ασκούντες Επιχειρηματική Δραστηριότητα 18,60% 18,80% 18,80% 18,80% 18,00% 18,00% 17,00% 15,40% 12,30% 11,20% 10,70% -7,90%
Εισοδηματίες 10,70% 10,40% 10,40% 10,50% 11,30% 11,90% 13,70% 18,00% 18,70% 19,80% 19,60% 8,90%
Σύνολο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Πηγή: ΑΑΔΕ.

1η) «τερατογένηση»

Οι συνταξιούχοι αυξήθηκαν κατά 5,2%, εν αντιθέσει των μισθωτών που μειώθηκαν κατά 3,1%.

Εδώ υπεισέρχονται οι παράγοντες της ανεργίας, της οικονομικής «εξορίας» των παιδιών μας στο εξωτερικό. Το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο θα ενταθεί στο μέλλον (μείωση των γεννήσεων) και γήρανση του πληθυσμού με απρόβλεπτες συνέπειες.

2η) «τερατογένηση»

Η εξόντωση της ελληνικής γεωργίας-κτηνοτροφίας είναι εμφανής με την μείωση κατά 3%. Ο λόγος της μείωσης αυτής είναι βάσει της ΕΛΣΤΑΤ (Ερευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων έτους 2016):

Διάρθρωση γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

α) Αριθμός γεωργικών εκτάσεων σε χιλάδες στρέμματα:

Συγκεκριμένα, η συνολική χρησιμοποιούμενη έκταση ανέρχεται σε 31.526 χιλ. στρέμματα το 2016 ενώ σε 33.815 χιλ. στρέμματα το 2013 και σε 34.779 χιλ. στρέμματα το 2009 (μείωση 3.253 χιλ. στρεμ. ποσοσταία μείωση 9% μεταξύ των 2009 και 2016).

β) Ζωικό κεφάλαιο:

Σε ότι αφορά τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων συγκρίνοντας το 2016 με το 2013 παρουσιάζουν:

Mείωση στα προβατοειδή κατά 5,1%, στα αιγοειδή κατά 13,3%, στούς χοίρους κατά 18,9%, στα πουλερικά κατά 24,2% και τα βοοειδή κατά 5,1%.

3η) «τερατογένηση»

Στους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα εκεί όντως έγινε «σφαγιασμός» και εξανδραποδισμός με μείωση κατά 7,9%.

Οι ευνοούμενοι φαίνονται να είναι οι εισοδηματίες που αυξήθηκαν κατά 8,9%.

Θεωρείται απορίας άξιον πως οι αντίστοιχοι επιστημονικοί φορείς όπως το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Δικηγορικός Σύλλογος κλπ, δεν προέβησαν σε αφαίρεση αδείας άσκησης επαγγέλματος στους διατελέσαντες υπουργούς οικονονομικών, εκτός αν θεωρούν ότι έχουν επιτύχει στην αποστολή τους.

Ολοκληρώνοντας το τρίτο μέρος του θέματος φορολογία, αυτό που μπορεί να ειπωθεί με βαβαιότητα είναι ότι με την υπάρχουσα «ανάπτυξη» και την οικονομία εγκλωβισμένη στα μνημόνια δεν υπάρχει καμμιά προοπτική φορολογικής ελάφρυνσης ή ελπίδα ανάπτυξης αυτής της λεηλατημένης πατρίδας.

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

Φορολογία Μέρος (II)- Εκτίμηση των Απωλειών κατά την διάρκεια των Μνημονίων Μέσω του Φορολογικού Συστήματος (Πρώην, Νύν και Αεί??)Του Γ. Περάκη

Φορολογία Μέρος (II)- Εκτίμηση των Απωλειών κατά την διάρκεια των Μνημονίων Μέσω του Φορολογικού Συστήματος (Πρώην, Νύν και Αεί??)

Η Υπάρχουσα Πραγματικότητα στην Ελλάδα

Οταν ακούμε την φράση «διεύρυνση της φορολογικής βάσης» συνήθως «ανατριχιάζουμε» λόγω του ότι η αύξηση της φορολογίας βαρύνει τα μόνιμα υποζύγια, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους μικροεπαγγελματίες. Δεν έχουμε δα και άδικο. Αλλωστε η λεγόμενη «δημοσιονομική προσαρμογή» των μνημονίων, σε αυτό το δόγμα κινήθηκε με αποτέλεσμα την φτωχοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των κατοίκων της πατρίδας μας. Η πολιτική αυτή θα συνεχισθεί με αμείωτη ένταση και τα επόμενα χρόνια με βάσει τις αποφάσεις του Eurogroup που αποφάσισε την εκταμίευση 1 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα στις 05/04/2019. Εκεί αναφέρονται ρητά τα εξής:

1) Προϋπολογισμοί για το 2019 και εφεξής, να προβλέπουν πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5% του ΑΕΠ

2) Ολοκλήρωση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συμπεριλαμβανομένων των βασικών συναλλαγών ιδιωτικοποίησης.

3) Οι ελληνικές αρχές έχουν θεσπίσει ένα νέο καθεστώς για την προστασία της πρώτης κατοικίας, το οποίο έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τις τράπεζες στην εκκαθάριση υποθηκών μη εξυπηρετούμενων δανείων». Σημειώνουμε τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να διασφαλίσουν ότι το καθεστώς θα είναι προσωρινό και θα τερματιστεί μέχρι τα τέλη του 2019.

4) Τα «θεσμικά» όργανα να παρακολουθούν προσεκτικά στο πλαίσιο ενισχυμένης επιτήρησης τις επιπτώσεις του καθεστώτος στο κεφάλαιο των τραπεζών και τον αντίκτυπο στην επιβολή της νομοθεσίας και την επίλυση των διαφορών, τον αντίκτυπό της στη διαδικασία μείωσης των NPLs, προειδοποιούν οι Υπουργοί Οικονομικών των 19 χωρών της Ευρωζώνης.

5) Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε ότι οι ελληνικές αρχές επανέλαβαν τη γενική δέσμευσή τους να συνεχίσουν την εφαρμογή όλων των βασικών μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΕSM, ιδίως όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος διευρύνοντας τη φορολογική βάση και άλλες φορολογικές μεταρρυθμίσεις,των κοινωνικών προγραμμάτων, της μείωσης των ληξιπρόθεσμων καθυστερήσεων, της είσπραξης φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, των ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας.

Όλα αυτά θα εξακολουθήσουν να παρακολουθούνται στο πλαίσιο ενισχυμένης επιτήρησης, προειδοποιούν.

Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές καλούνται «να παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς τις μισθολογικές εξελίξεις κατά το 2019 και να αναλύσουν τις επιπτώσεις της πρόσφατης αύξησης του κατώτατου μισθού και των αλλαγών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα».

Η επόμενη συζήτησή για την Ελλάδα θα βασιστεί στην επόμενη έκθεση επιτήρησης που αναμένεται να εκδοθεί τον Ιούνιο.

Αλήθεια θα υπήρχε προσφορότερη λέξη για να ονοματίσεις αυτές τις αποφάσεις παρά υποτέλεια και μνημόνιο και ως προς το περιεχόμενο αλλά και ως προς την φρασεολογία;

Βασικές Εννοιες

Τι είναι Φόρος (Tax): Φόρος είναι το μέρος του εισοδήματος των ιδιωτών που μεταβιβάζεται στο δημόσιο τομέα μέσω της φορολογίας, ώστε ο δημόσιος τομέας να μαζέψει τους οικονομικούς πόρους που χρειάζεται για να καλύψει τις δαπάνες για τις δραστηριότητες του.

Οι φόροι διακρίνονται σε:

 • έμμεσους, Θεωρούνται αυτοί που επιβάλλονται στην εγχώρια κατανάλωση αγαθών/υπηρεσιών και στις εισαγωγές
 • άμεσους, Θεωρούνται αυτοί που επιβάλλονται στο εισόδημα (φυσικών/νομικών προσώπων) και στην περιουσία (ακίνητη, κληρονομιών, δωρεών)

Η διάκριση αυτή έγινε με κριτήριο ότι οι άμεσοι φόροι δεν μετακυλίονται, σε αντίθεση με τους έμμεσους φόρους που μετακυλίονται. Σήμερα όμως όλοι οι φόροι μετακυλίονται στις τιμές κι αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην εκτίμηση των επιπτώσεων των φόρων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι αναλογικοί, πέραν ενός ορίου μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των φορολογικών εσόδων (όπως έχει συμβεί).

Πιο αναλυτικά, όταν η οικονομία βρίσκεται κάτω του επιπέδου πλήρους απασχόλησης τότε, όταν ο φόρος είναι αναλογικός και ο φορολογικός συντελεστής είναι πολύ υψηλός, μια μείωση του συντελεστή θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης / απασχόλησης / εισοδήματος και των φορολογικών εσόδων. Αυτό θα συμβεί γιατί θα αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα και θα αποδυναμωθεί το κίνητρο για φοροδιαφυγή και δραστηριότητες της παραοικονομίας.

1) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Individual income tax rate): Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι ένας προοδευτικός φόρος στο εισόδημα ενός ατόμου κι αυτό σημαίνει ότι αυξανομένου του εισοδήματος, αυξάνεται η φοροδοτική ικανότητα και επιβάρυνση του. Αποτελεί, συνεπώς, αυτόματο σταθεροποιητή της οικονομίας.

Επιπλέον είναι φόρος ο οποίος καταβάλλεται στην πηγή που δημιουργείται το εισόδημα κι έτσι έχει άμεση συνέπεια στο διαθέσιμο εισόδημα. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (εργοδοτών και εργαζομένων) είναι επίσης, μια οιονεί άμεση φορολογία γιατί ουσιαστικά επιβάλλονται στο εισόδημα (μισθοί-ημερομίσθια) και η αυξομείωση τους επηρεάζει το κόστος παραγωγής, τον πληθωρισμό και τη ζήτηση.

2) Φόρος Κερδών / Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Taxprofit / Legalentityincometax): Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων (πχ Α.Ε.) είναι ένας άμεσος φόρος που περιορίζει το εισόδημα των μετόχων και εκείνο της επιχείρησης, με συνέπεια τη μείωση των επιπέδων κατανάλωσης και επένδυσης.

Η πρώτη επίδραση δεν θεωρείται σημαντική δεδομένου οι μέτοχοι ανήκουν σε υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια των οποίων η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι χαμηλή.

Αντίθετα, η υπέρμετρη αύξηση του φόρου έχει αρνητικές επιπτώσεις στην επενδυτική δραστηριότητα γιατί ενισχύει το κόστος κεφαλαίου και έτσι αποθαρρύνει την ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Το επίπεδο και η ποιότητα της δημόσιας διοίκησης και η παροχή δημόσιων αγαθών εξαρτάται από:

 • Το ύψος των φορολογικών εσόδων
 • Απο την εκάστοτε κυβέρνηση και τον τρόπο που ασκεί την εξουσία (φιλολαική ή μή)
 • Τον τρόπο διάθεσης των εσόδων (στις κοινωνικές δομές του κράτους ή φοροαπαλλαγές στους μονίμως φοροδιαφεύγοντες)

Αυτό συνεπάγεται ότι το επίπεδο των δημόσων δαπανών προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμότο γενικό ύψος της φορολόγησης. Η επιβολή φόρων συνιστά επίσης, ένα εργαλείο για τη διόρθωση των οικονομικών ανισοτήτων.

Η νεοφιλεύθερη άποψη

Σύμφωνα με έναν απο τους «αστέρες» του νεοφιλευθερισμού Friedman, δεν πρέπει να υπάρχουν απαλλαγές ή και εκπτώσεις από τον φόρο εισοδήματος, ενώ οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να φορολογούνται, έχοντας την υποχρέωση πλήρους διανομής του εισοδήματός τους στους μετόχους, το οποίο φορολογείται ως προσωπικό εισόδημα. Στην ουσία ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων να είναι 0%.

Η στρατηγική του διεθνούς καπιταλισμού τα τελευταία χρόνια στοχεύει στον μηδενικό φόρο. Αυτός είναι ο λόγος των φορολογικών παραδείσων, των χωρών με μειωμένο συντελεστή φορολόγησης και με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα.

Το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας τα τελευταία έτη

Ειδικά απο την εποχή του πρώτου μνημονίου, το σύστημα φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα έχει υψηλότατους φορολογικούς συντελεστές για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα των υψηλών φορολογικών συντελεστών (ως επι το πλείστον επι αδίκων) και της χαμηλής αποτελεσματικότητας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι εκτεταμένη. Με αυτά τα δεδομένα, η φορολογική επιβάρυνση καταλήγει να είναι ιδιαίτερα αυξημένη για ορισμένα τμήματα του πληθυσμού (π.χ.μισθωτοί, συνταξούχοι), τα οποία έχουν περιορισμένη δυνατότητα φοροδιαφυγής.

Άλλωστε, εκτός από μέσο άντλησης δημοσίων εσόδων, η φορολογία εισοδήματος έχει ισχυρή επίδραση σε βασικές πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας. Η επιβολή υψηλότατων συντελεστών στη φορολογία των μισθωτών επηρεάζει την απόφασή τους για την ένταση και τη μορφή της εργασίας τους. Οι παρενέργειες περιλαμβάνουν την αδήλωτη εργασία και ειδικά όταν ο συντελεστής στην υψηλότερη εισοδηματική κατηγορία είναι πολύ υψηλός τη «διαρροή εγκεφάλων», δηλαδή τη φυγή ατόμων με υψηλή εξειδίκευση στο εξωτερικό.

Ενδεικτικά, το 2014 οι φόροι στο εισόδημα και στα κέρδη αποτελούσαν κατά μέσο όρο την κυριότερη πηγή εσόδων στις αναπτυγμένες χώρες που συμμετέχουν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (ως Πίνακας 1). Η Ελλάδα ωστόσο στήριξε τα έσοδά της κυρίως στους φόρους κατανάλωσης και δευτερευόντως στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα έσοδα από φόρους εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων στην Ελλάδα καταλαμβάνουν μόλις την τρίτη θέση στη σχετική κατάταξη με σταδιακή άνοδο από το 1990.

Πίνακας 1. Έσοδα ανά Είδος φορολόγησης (% συμμετοχής στο σύνολο)
Ελλάδα
Ετος
Κατηγορίαφόρων 1990 2014
Φόροι στο εισόδημα και στα κέρδη 19,9 37,5
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 30,2 22
Φόροι περιουσίας 4,6 5,7
Φόροι κατανάλωσης 42,5 30,9
Λιοιποί φόροι 2,8 3,9
Σύνολο 100 100
Πηγή: ΟΟΣΑ

Ολες οι παραπάνω αυξητικές τάσεις σε συνθήκες διάλυσης και αποσάθρωσης της ελληνικής οικονομίας με το πρώτο αποδεικτικό στοιχείο την τεράστια μείωση σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2008 το (ονομαστικό) ΑΕΠ της Ελλάδας είχε φτάσει στα 242 δισ. ευρώ. Αντίθετα το 2017 είχε μειωθεί στα 174 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μία μείωση 68 δις. ευρώ περίπου 28%, με έτος βάσης το 2008 (τα μεγέθη είναι αντίστοιχα περίπου και για τις πραγματικές αποπληθωρισμένες, τιμές).

Αυτό είχε αντίκτυπο στα διαθέσιμα εισοδήματα όπως απεικονίζονται στον Πίνακα 2 στις διάφορες κατηγορίες και τμήματα του πληθυσμούμεταξύ των ετών 2003-2014:

Πίνακας 2. Μεταβολή Μέσου Διαθεσίμου Εισοδήματος Ανά Φύλο, Ηλικία, Αριθμό Παιδιών   μεταξύ των ετών 2003-2014
ΕισοδηματικήΜεταβολή %
  2003-2009 2009-2014 2003-2014   2003-2009 2009-2014 2003-2014
Φύλο       ΑριθμόςΠαιδιών      
Άνδρες +13,09 -41,9 -33,8 0 +17,1 -41,2 -31,1
Γυναίκες +14,8 -41,6 -32,9
Ηλικία       1 +9,1 -39,9 -34,4
17 και κάτω +8 -42,5 -37,8
18-29 +12,9 -44,8 -37,7 2 +8,9 -42,4 -37,3
30-44 +8,6 -42,3 -37,4
45,64 +21,5 -44,6 -32,7 3 και πάνω +19,8 -40,9 -29,3
65 και πάνω +19,5 -33,5 -20,5
Σύνολο +13,08 -41,7 -33,7 Σύνολο +13,8 -41,7 -33,7
Πηγή: Ανάλυση των διαστρωματικών μικροδεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC).                                                                                                                                                                                             Σημειώσεις: Το μέσο διαθέσιμο εισόδημα είναι «ισοδύναμο» (βλ. υποσημείωση 4), υπολογίζεται σε ατομική βάση, και είναι αποπληθωρισμένο (σε σταθερές τιμές 2016). Με άλλα λόγια, αύξηση κατά 6,2% του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος των παιδιών (ηλικίας έως και 17 ετών) την περίοδο 2003-2009 σημαίνει αύξηση κατά 6,2% του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών με παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στο μέγεθος και στη σύνθεσή τους.                                                                                                                                                                                        

Η «στενότητα» της φορολογικής βάσης στην Ελλάδα και η εκτεταμένη φοροδιαφυγή ουσιαστικά παραβιάζουν την αρχή της ισότητας δηλαδή άτομα με την ίδια φοροδοτική (πραγματική) ικανότηταδεν φαίνεται να χαίρουν της ίδιας φορολογικής αντιμετώπισης. Ως αποτέλεσμα των υψηλών φορολογικών συντελεστών (συνήθως επι αδίκων) και της χαμηλής αποτελεσματικότητας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι εκτεταμένη. Με αυτά τα δεδομένα, η φορολογική επιβάρυνση καταλήγει να είναι ιδιαίτερα αυξημένη για ορισμένα τμήματα του πληθυσμού (π.χ.μισθωτοί), τα οποία έχουν περιορισμένη δυνατότητα φοροδιαφυγής.

Πίνακας 3. Μεταβολή Μέσου Διαθέσιμου Εισοδήματος Ανά Επαγγελματική Κατηγορία και Ανά Μορφωτικού Επιπέδου (2003-2014)
  2009-2012 2012-2014 2009-2014 2003-2009 2009-2014 2003-2014 2003-2014
Επαγγελματική Κατηγορία       Επίπεδο Εκπαίδευσης Επίπεδο Εκπαίδευσης    
Μισθωτοί -34,4 -6,4 -38,6 Δημοτικό και κάτω +12,3 -37,5 -29,8
Αυτοαπασχολούμενοι -30,6 -14 -40,3 Γυμνάσιο +6,2 -42,5 -38,9
Άνεργοι -39,9 -6,5 -43,8 Λύκειο +5,8 -42,8 -39,5
Συνταξιούχοι -29,6 -4,1 -32,5 Μεταλυκειακή +12,9 -44,9 -37,8
Άλλοι εκτός εργατικού δυναμικού -40,8 -1,9 -41,9 Πτυχίο και άνω +9,7 -45,1 -39,7
Σύνολο -39 -4,5 -41,7 Σύνολο +13,8 -41,7 -33,7
Πηγή: Ανάλυση των διαστρωματικών μικροδεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC). Σημειώσεις: Το μέσο διαθέσιμο εισόδημα είναι «ισοδύναμο» (βλ. υποσημείωση 4), υπολογίζεται σε ατομική βάση, και είναι αποπληθωρισμένο (σε σταθερές τιμές 2016). Οι κατηγορίες ‘μισθωτοί’ και ‘αυτοαπασχολούμενοι’ συμπεριλαμβάνουν εργαζόμενους με μερική απασχόληση.

Ο εκρηκτικός συνδυασμός τών προηγουμένων δηλαδή:

 • της μείωσης του διαθεσίμου εισοδήματος (μισθούς και συντάξεις κλπ)
 • της αύξησης των συντελεστών φορολόγησης
 • και της μείωσης του αφορολογήτου απο 8.636 ευρώ στα 5.681 ευρώ, που θα φέρει επιβάρυνση από 650 ευρώ το χρόνο ακόμη και για τους φτωχότερους.

Θα φτωχοποιήσει περισσότερο τον πολίτη και με δεδομένο της μείωσης των κοινωνικών παροχών (υγεία, κοινωνικές δομές), και της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, αστικές συγκοινωνίες, το μέλλον μας προδιαγράφεται εφιαλτικό.

Ο λόγος των παραπάνω γραφόμενων ήταν απλά μια περιγραφή της σημερινής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης και η αφορμή της ξεδίπλωσης των σκέψεων ενός δίκαιου αποτελεσματικού και απλού φορολογικού συστήματος. Είναι οι αναγκαίες και οι βασικές αρχές στήριξης αυτού του φορολογικού συστήματος, που θα αναπτυχθούν σε επόμενο κείμενο με σαφήνεια οι προτάσεις αυτές.

 

Πηγές

 

i.kypros.com

 

Όψεις Κοινωνικής Κινητικότητας στην Ελλάδα της Κρίσης- Διανέοσις 11ος-2018

 

 

 

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

Μεγαλοποίησε ο Ερντογάν την ικανότητά του;Της Αμπερίν Ζαμάν

Μεγαλοποίησε ο Ερντογάν την ικανότητά του;

Της Αμπερίν Ζαμάν

(Περί αυτοδιοικητικών εκλογών στην Τουρκία από μια συμβατική δημοσιολογική σκοπιά, με κάποιες χρήσιμες πληροφορίες, όμως.)

Οι δονήσεις από τον πολιτικό σεισμό που προκάλεσαν οι αυτοδιοικητικές εκλογές της Κυριακής 31/3 στην Τουρκία, κατά τις οποίες το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) έχασε τους δήμους μεγάλων μητροπολιτικών κέντρων προς όφελος της αντιπολίτευσης, συνεχίζονται, ενώ ορισμένοι υποψήφιοι του AKP αρνούνται να παραδεχθούν επισήμως την ήττα, ιδίως στην εμπορική καρδιά της χώρας, την Κωνσταντινούπολη.

Παρ’ όλα αυτά, ελάχιστοι πιστεύουν ότι θα ρισκάρει ο πρόεδρος Ερντογάν την εξαπόλυση κύματος λαϊκών διαμαρτυριών οι οποίες, ενδεχομένως, θα αποσταθεροποιούσαν ακόμη περισσότερο την οικονομία, η επιβράδυνση της οποίας θεωρείται πως έπαιξε βασικό ρόλο στις μεγάλες εκλογικές νίκες της αντιπολίτευσης.  

Στην πραγματικότητα, οι ενστάσεις που υπέβαλαν αξιωματούχοι του AKP και οι αιτήσεις για επανάληψη της καταμέτρησης ψηφοδελτίων στην Κωνσταντινούπολη και αλλού θεωρούνται τακτική αντιπερισπασμού, προκειμένου να καλυφθεί η έκταση της λαϊκής απόρριψης, καθώς ο Ερντογάν θα επεξεργάζεται τη νέα στρατηγική του. Το AKP εστιάζει σε 30.000 άκυρα ψηφοδέλτια και ζητά την επανάληψη της καταμέτρησης τους, με την αιτιολογία ότι μπορεί να περιέχονται σ’ αυτά κάποια που ευνοούν το κυβερνών κόμμα. Όμως, αν αποκλείσει κανείς πονηριές της τελευταίας στιγμής, οι 20.000 ψήφοι με τις οποίες προηγείται ο Εκρέμ Ιμάμογλου, υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος ο οποίος διεκδίκησε τη νίκη, είναι απίθανο να μειωθούν σημαντικά.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος του AKP, Ομέρ Τσελίκ, άφησε να εννοηθεί με συμφιλιωτικό τόνο ότι το κόμμα του δεν θα προκαλούσε σύγκρουση για τα εκλογικά αποτελέσματα. «Είναι καθήκον μας να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα κάθε πολίτη που έριξε την ψήφο του», είπε ο Τσελίκ. «Συνεπώς, δεν μπορούμε να επιδιώξουμε μια νίκη που δεν μας αξίζει. Δεν αναγνωρίζουμε άλλη δύναμη πάνω από την εθνική βούληση».

Προς το παρόν, ο Ερντογάν έχει δεσμευθεί ότι προτεραιότητά του είναι η οικονομία υποσχόμενος πλήθος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αναφέρθηκε μάλιστα στα λάθη του κόμματός του και έγινε λόγος περί υπουργικού ανασχηματισμού με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της αγοράς.   Αλλά δεν είναι σαφές αν όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν.

Το ανησυχητικό είναι πως ο Ερντογάν, στη μετεκλογική του ομιλία στην έδρα του AKP, στην Άγκυρα, επανέλαβε τη δέσμευσή του να κινηθεί εναντίον των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ Κούρδων που ελέγχουν τα βόρεια σύνορα της Συρίας με την Τουρκία, ανατολικά του ποταμού Ευφράτη. Οι απειλές αυτές θεωρούνται, ως επί το πλείστον, στοιχείο της ρητορικής για τη συσπείρωση των εθνικιστικών ψήφων. Μια νέα στρατιωτική επιχείρηση, όμως, θα μπορούσε να αποδειχθεί η πραγματική τακτική αντιπερισπασμού προκειμένου να μετατοπιστεί η προσοχή από τις αυξανόμενες οικονομικές δυσκολίες, αν και το πιθανότερο θα ήταν να τις επιδεινώσει.

Οι ψυχρές σχέσεις της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον έγιναν ακόμη ψυχρότερες μετά την εκ μέρους του αμερικανικού Πενταγώνου αναστολή της παράδοσης εξοπλισμού που σχετίζεται με την παραγωγή του μαχητικού αεροσκάφους F-35, μέχρι η Τουρκία να ακυρώσει την παραγγελία του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400. Η πολιορκούμενη τουρκική λίρα έπεσε κατά 2% μόλις ανακοινώθηκε ότι οι ΗΠΑ ανέστειλαν «τις παραδόσεις και δραστηριότητες που σχετίζονται με τις επιχειρησιακές δυνατότητες των μαχητικών τζετ». Ποιος ξέρει τι άλλες συνέπειες θα προέκυπταν από μια μονομερή τουρκική κίνηση εναντίον της ζώνης που προστατεύουν οι ΗΠΑ στη Συρία.

Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι η αντιπολίτευση , μετά από δεκαετίες αδράνειας και εσωτερικών διαμαχών, θα είναι ικανή να διατηρήσει την επιτυχία που σημείωσε στις εκλογές . Ο ενοποιητικός και μετριοπαθής λόγος του Ιμάμογλου δημιούργησε ελπίδες ότι δεν θα υποκύψει στη δυνητική πίεση των σκληροπυρηνικών να επιδοθεί σε πολιτισμικό ρεβανσισμό, επιτρέποντας, για παράδειγμα, το αλκοόλ στους κοινωνικούς χώρους που ελέγχει ο δήμος. Και φαίνεται ότι έχει την πλήρη στήριξη του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ο οποίος κάποτε θεωρήθηκε ξεγραμμένος ως ακατάλληλος, αλλά τώρα πιστώθηκε την επιλογή του Ιμάμογλου και την επίτευξη νικηφόρας συμμαχίας με τους εθνικιστές και τους Κούρδους. Αλλιώς, τα τουρκικά ΜΜΕ που βρίσκονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στα χέρια του AKP θα τους επιτεθούν ανηλεώς με τα παραμικρά στραβοπατήματα.

Καθώς οι δημοσιολόγοι συνεχίζουν να επεξεργάζονται τα προναφερθέντα θέματα , η Al-Monitor απευθύνθηκε στη Τζένι Γουάιτ, τη γνωστή Αμερικανίδα ανθρωπολόγο που έχει μελετήσει το AKP και έχει γράψει αρκετά πρωτοποριακά βιβλία, βασισμένα στα χρόνια που έζησε στις φτωχογειτονιές της Κωνσταντινούπολης όταν τις διοικούσε το AKP.

Στα τμήματα της συνέντευξης που ακολουθούν, τα οποία έχουν διορθωθεί χάριν σαφήνειας, η Γουάιτ περιγράφει τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τόσο το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) όσο και το αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP).

Al-Monitor: Πόσο σημαντική είναι η Κωνσταντινούπολη για το AKP;

Γουάιτ: Η Κωνσταντινούπολη είναι κρίσιμη για το AKP για δύο λόγους: έχει συμβολική αξία ως κέντρο της οθωμανικής εξουσίας και έδρα των σουλτάνων με τους οποίους ο Ερντογάν ταυτίζει τον εαυτό και το καθεστώς του. Είναι,επίσης, η μηχανή που παράγει τα έσοδα τα οποία χρειάζεται το AKP για να τροφοδοτήσει τα πολιτικά και επιχειρηματικά δίκτυά του. Το άστρο του Ερντογάν ανήλθε εν μέρει γιατί μπόρεσε να ελέγξει και να εκμεταλλευτεί το οικονομικό και συμβολικό κεφάλαιο της Κωνσταντινούπολης. Επίσης, επισκεύασε τις υποδομές της, μάζεψε τα σκουπίδια, έφτιαξε τους δρόμους, επέκτεινε τις δημόσιες μεταφορές και βελτίωσε την περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Έκανε πράγματα που οι άνθρωποι εκτιμούν. Οι ψηφοφόροι ασφαλώς αναρωτήθηκαν: θα είχε φτιάξει το CHP μετρό;

Al-Monitor: Το AKP εξακολουθεί να είναι το κοινωνικό κίνημα που ήταν στις πρώιμες εποχές του ή έχει αποστεωθεί και έχει μετατραπεί σε ένα τυπικό τουρκικό πολιτικό κόμμα; Βλέπετε κάποια δυναμική κατακερματισμού ως αποτέλεσμα των μεγάλων απωλειών στις αυτοδιοικητικές εκλογές;

Γουάιτ: Το AKP δεν είναι ένα συνεκτικό κίνημα ούτε ήταν επί αρκετά χρόνια. Το ερώτημά σας όμως αφορά και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) . Ανεξαρτήτως της μοίρας του AKP, η διαφορά θα προέλθει από το τι θα κάνει (ή δεν θα κάνει) το CHP.

Το CHP ήταν γνωστό ακόμη και στους οπαδούς του ως ένα κόμμα βυθισμένο σε εσωτερικές διαμάχες και χωρίς νέες ιδέες. Τώρα έχει την ευκαιρία να μετατρέψει μια τοπική νίκη σε μια νέα εθνική υπόληψη, να εμφανιστεί ως κόμμα που παίζει ρόλο στην ευημερία και την ασφάλεια. Για να το πετύχει όμως αυτό, χρειάζεται να αλλάξει εκ βάθρων. Το CHP πρέπει να επιβραβεύει τη σωστή ηγεσία και όχι να τη βλέπει ως απειλή. Να προσελκύει ταλέντα και να τα ακούει, να τα οργανώσει, όπως έκανε ο Ερντογάν – ο οποίος δημιούργησε μια ομάδα ειδικών που πήγαιναν παντού μαζί του όταν ήταν δήμαρχος. Να καταρτίσει συγκεκριμένο σχέδιο –όχι χαριτωμένες γενικότητες— για το πώς θα καταπιαστεί με τα μεγάλα θέματα: περιβάλλον, οικονομία, ασφάλεια, μετανάστες κοκ. Να το δημοσιοποιήσει, να πάρει υπ’ όψιν τις αντιδράσεις των ειδικών και του κόσμου. Να γίνει κόμμα για όλους – οι νέοι δήμαρχοι του CHP τουλάχιστον ασχολήθηκαν μ’ αυτό έστω στα λόγια.

Al-Monitor: Είναι έτοιμο το CHP για όλα αυτά;

Γουάιτ: Όπως μετά από τις τελευταίες εκλογές, ο κίνδυνος είναι να μη λειτουργήσει σωστά λόγω του ανταγωνισμού για την ηγεσία και να ξοδέψει όλο το ταλέντο του σ’ αυτόν τον ανταγωνισμό -- ή να μην κάνει τίποτα. Ένας από αυτούς που με πληροφορούν αποκάλεσε το AKP κόμμα των Yap (αυτών που ενεργούν) και το CHP κόμμα των Yapma (αυτών που δεν κάνουν τίποτα).

Al-Monitor: Δεν είναι όμως σαφές ότι και το AKP θα παίξει το ρόλο του για να αποτύχει το CHP;

Γουάιτ: Υπάρχουν αρκετές εξωτερικές δυνάμεις που μπορούν να εκτροχιάσουν το CHP. Το AKP μπορεί να αφαιρεί πόρους και εξοπλισμό από τους δήμους που έχει κερδίσει το CHP, μη επιτρέποντάς τους να κάνουν σοβαρό έργο. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο με δεδομένο το κακό οικονομικό κλίμα. Υπάρχουν επίσης οι πολιτικές διαιρέσεις μεταξύ εργολάβων και κυβερνητικών υπηρεσιών στις οποίες βασίζονται οι δήμοι, και οι εσωτερικοί υποστηρικτές του AKP, όπως οι δημοτικοί υπάλληλοι. Το αποτέλεσμα θα ήταν οι δήμαρχοι του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος να παρακωλύονται και να υπονομεύονται απέξω και από μέσα.

Επιστρέφοντας στην ερώτησή σας αν το AKP παραμένει ή όχι κοινωνικό κίνημα, επισημαίνω το εξής: στο βιβλίο μου “Islamist Mobilization in Turkey”, περιγράφω πώς εργάστηκαν οι γυναίκες για την επιτυχία του Κόμματος Ευημερίας [προδρόμου του AKP] πιστεύοντας ότι αποτελούσαν μέρος ενός κοινωνικού κινήματος. Όταν όμως το Κόμμα της Ευημερίας σταθεροποίησε την εξουσία του, οι γυναίκες συνειδητοποίησαν ότι δεν είχαν θέση στην ομάδα που λάμβανε τις αποφάσεις. Συνεπώς, το ότι οι οπαδοί {του AKP} νομίζουν ότι είναι κίνημα δεν σημαίνει ότι το κόμμα έχει την επιθυμία να κινητοποιεί τον πληθυσμό πέραν του να παίρνει τις ψήφους του και να εξασφαλίζει την υπακοή.

Al-Monitor: Μπορούμε να πούμε ότι η επιτυχημένη φόρμουλα του Ερντογάν, η ανάμειξη του ισλαμισμού με τον τουρκικό εθνικισμό, που περιγράφετε στο σχετικό βιβλίο σας, έχει χάσει τη δύναμή της;

Γουάιτ: Ας σημειώσουμε ότι δεν την αποκάλεσα «ισλαμικό εθνικισμό». Πάντα υποστήριζα ότι το AKP δεν είναι ούτε ήταν ισλαμιστικό κόμμα, το όριζα ως κόμμα που κάνει πολιτική μέσα από το ισλαμικό πρίσμα και με ισλαμική λογική, συχνά ως προσπάθεια να αλλάξει το κράτος και να το καταστήσει πιο φιλόξενο για το Ισλάμ π.χ. με το να επιβάλλει τον ισλαμικό νόμο. Το AKP δεν εμπνέεται από κάποια συγκεκριμένη θεολογική άποψη ή από την ισλαμική ιδεολογία.

Al-Monitor: Ο Ερντογάν, όμως, χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό τον θρησκευτικό συμβολισμό, οι ομιλίες του αντλούν από ισλαμικά κείμενα. Το ίδιο έκανε και στην ομιλία του της Κυριακής των εκλογών.

Γουάιτ: Πολλοί ηγέτες του AKP, όχι όλοι, είναι ευσεβείς, αλλά αυτό δεν τους καθιστά ισλαμιστές. Το AKP χρησιμοποίησε το Ισλάμ ως πολιτικό εργαλείο για να κερδίσει την αφοσίωση των ψηφοφόρων, αξιοποιώντας την αίσθηση της καταπίεσης και του αποκλεισμού τους υπό τους κεμαλιστές. Σήμερα, όμως, ο μισός πληθυσμός είναι κάτω των 30 ετών, πολλοί ψηφοφόροι δεν έχουν την εμπειρία της «κεμαλικής καταπίεσης» και αισθάνονται ελεύθεροι να θεωρούν καταπιεστικό το σημερινό καθεστώς με την αυστηρή και συχνά ανοικτά χειριστική εισαγωγή του Ισλάμ σε κάθε πτυχή της ζωής τους. Το AKP χρησιμοποιεί επίσης το Ισλάμ για να ελέγχει τον πληθυσμό διαχέοντας θεωρίες συνωμοσίας για απειλές εναντίον των μουσουλμάνων, π.χ. προβάλλοντας τα βίντεο του Christchurch {από τους φόνους μουσουλμάνων σε τζαμιά της πόλης Christchurch, της Ν. Ζηλανδίας} στις ομιλίες του Ερντογάν κατά την προεκλογική περίοδο, μια τεχνική που τη δανείστηκε από το εγχειρίδιο των κεμαλιστών, το οποίο προειδοποιούσε ότι οι Τούρκοι απειλούνται από διαβολικούς ξένους. Αυτή είναι η διαφορά –η τουρκική εθνική ταυτότητα παρουσιάζεται ως μουσουλμανική, αντί για φυλετικά τουρκική— ανάμεσα στον μουσουλμανικό εθνικισμό και τον τουρκικό εθνικισμό. Σ’ αυτό προστίθεται η τρέχουσα αίσθηση ότι η εθνική ιστορία έχει τις ρίζες της στο οθωμανικό μεγαλείο και όχι σε κάποιους στρατιωτικούς τυχοδιωκτισμούς, κατά τον Α ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, από έναν άνδρα με το όνομα Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Οι εκλογές δεν άλλαξαν τίποτα απ’ όλα αυτά. Στην πραγματικότητα, έχουν γίνει τόσο φυσιολογικά που ακόμη και οι μη θρησκευόμενοι Τούρκοι νοικιάζουν οθωμανικά κοστούμια για τους γάμους τους.  

Al-Monitor: Πώς θα περιγράφατε, λοιπόν, το σημερινό AKP; Κινδυνεύει να κατακερματιστεί;

Γουάιτ: Αφαιρώντας το στοιχείο του ισλαμισμού, το AKP δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πολιτικό κόμμα που καθοδηγείται από έναν πονηρό πολιτικό ο οποίος καθώς φαίνεται έχει μεγαλοποιήσει την ικανότητά του. Δεν υπάρχει ισλαμικό μαγικό ραβδί. Στην πραγματικότητα, το AKP έχει αρχίσει εδώ και καιρό να κατακερματίζεται, καθώς ο Ερντογάν απομάκρυνε κοντινούς του συμβούλους και πολιτικούς θεωρώντας ότι δεν ήταν πιστοί στα σχέδιά του. Η τουρκική πολιτική ηγεσία δεν συσπειρώνει τον λαό γύρω από μια ιδέα ή ένα σχέδιο, αλλά με την προσωπική αφοσίωση και την υπακοή στον ηγέτη. Αυτό κάνει τα κόμματα εύθραυστα, επειδή η πιθανότητα διαφωνίας κάποιου οπαδού είναι μεγάλη, ιδίως εκείνων που είναι κοντά στον ηγέτη οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν δικές τους ιδέες. Η διαφωνία γίνεται προσωπική προσβολή και στην Τουρκία αυτή εύκολα μετατρέπεται σε κατηγορία για προδοσία. Η προδοσία κατά του προσώπου του ηγέτη είναι προδοσία κατά του κράτους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή πόλωση και τον κατακερματισμό των πολιτικών κομμάτων. Ελπίζω ότι αυτός ο εκλογικός κύκλος θα είναι διαφορετικός και ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Αλλιώς , δεν θα δούμε έναν πολιτισμικό πόλεμο, αλλά έναν ανεξέλεγκτο πόλεμο μεταξύ ιδιόρρυθμων ηρωικών μορφών που ανταγωνίζονται για αφοσίωση και έπαθλα.

H Amberin Zaman είναι ανταποκρίτρια της ιστοσελίδας Al-Monitor για τη Β. Αφρική και την Ευρώπη. Έχει καλύψει για λογαριασμό των The Washington Post, The Daily Telegraph, The Los Angeles Times και Voice of America την Τουρκία, το θέμα των Κούρδων και τις συγκρούσεις στην περιοχή. Η ιστοσελίδα Al-Monitor ιδρύθηκε το 2012 από τον Αραβο-αμερικανό επιχειρηματία Τζαμάλ Ντανιέλ και έχει έδρα την Ουάσιγκτον.

Πηγή: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/04/jenny-white-interview-akp-election.html#ixzz5kKPVEULZ  

Σπάστε το χέρι του λογοκριτή της σύγχρονης ιεράς εξέτασης «Δοξαστικόν εγκώμιον» της οδηγίας copyright.Του Γ. Περάκη

Σπάστε το χέρι του λογοκριτή της σύγχρονης ιεράς εξέτασης «Δοξαστικόν εγκώμιον» της οδηγίας copyright

Μας έπιασαν απροετοίμαστους. Είμαστε λίγοι και σκόρπιοι. Πέρασε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Οδηγία για το Copyright. Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Το είχαν προαποφασίσει.

Ποιοί βαράνε τα νταούλια

1) 02/06/2017: H 65η σύνοδος της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ ξεκίνησε τις εργασίες της σε απόσταση μόλις 48 χλμ από τον Λευκό Οίκο, στο Σαντιγί της Βιρτζίνια (στο “WestfieldsMarriot”), και το… μενού έχει Ελλάδα, Ρωσία, Τραμπ και την ανάγκη να σταματήσει το διαδίκτυο να είναι μη ελεγχόμενο. Συγκεκριμένα και κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας λόγω των διαδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί εναντίον των συμμετεχόντων συζητήθηκαν οι ενότητες:

 • «Ο πόλεμος της ενημέρωσης»,
 • «Η διακυβέρνηση Τραμπ»,
 • «Η κατεύθυνση της Ε.Ε και η ελληνική κρίση.»...

Δύο Έλληνες θα είναι παρόντες στη σύνοδο: Ο Δ. Παπαλεξόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της τσιμεντοβιομηχανίας TITAN και ο δημοσιογράφος Αλέξης Παπαχελάς.
Η πολιτική και οικονομική ελίτ της Ευρώπης και της Αμερικής συγκεντρώνεται στην ετήσια σύνοδο της λέσχης, με σκοπό όπως λέγεται να αποφασίσει την τύχη του πλανήτη. Η βρετανική εφημερίδα
Τimesπεριέγραψε το 1977 τη διάσκεψη της Μπίλντερμπεργκ με τα εξής λόγια:«…μια κλίκα των πλουσιότερων, των οικονομικά και πολιτικά πιο ισχυρών προσωπικοτήτων της Δύσης, που συναντιούνται μυστικά για να σχεδιάσουν τα γεγονότα, τα οποία αργότερα θα παρουσιάσουν ότι συμβαίνουν δήθεν τυχαία…»

2) 07/06-10/06/2018: Στην 66η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο:Η ατζέντα και η λίστα των συμμετεχόντων: Ανάμεσά τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της λέσχης, ο πρόεδρος της Ν. Δημοκρατίας Κ. Μητσοτάκης.... Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν 12 τομείς.

Τον «λαϊκισμό» στην Ευρώπη, τις ανισότητες, το μέλλον της εργασίας, την τεχνητή νοημοσύνη, το ελεύθερο εμπόριο, την παγκόσμια ηγεσία των ΗΠΑ, τη Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν, την "post-truth" (μετά-αλήθεια) εποχή, την κβαντική υπολογιστική και διάφορα τρέχοντα θέματα.

Ποιοί χορεύουν σειόμενοι και ποιοί με «ταπεινότητα» και «αισχύνη»

Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο γνώριζε, αλλά και η γραμμή δόθηκε live. Ανήκει στην κατηγορία των σειόμενων χορευτών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως γνώριζε δεν γνώριζε, έμαθε. Οι ευρωβουλευτές του λειτούργησαν άψογα με δημοκρατικό συγκεντρωτισμό και με κοπτάτσια.

Θα μου πείς δεν είχαν άλλη επιλογή, ο μισθός (είκοσι χιλιάρικα τον μήνα είναι αυτά με τις παροχές). Συγχωρέστε, τα αμέσως παρακάτω διότι άλλως θα γραφόντουσαν βαρύτερα:

Ο κ. Παπαδημούλης είχε «ίωση», δεν είναι πρώτη φορά που «στρίβειν δια του αραββώνος» σε κρίσιμες ψηφοφορίες.

Τον κ. Κούλογλου τον είχε «πιάσει κόψιμο».

Κρίμα αλλά και η κα. Κούνεβα «έχασε το λεωφωρείο».

Ευτυχώς έσωσαν την τιμή της Ελλάδας, ο Ν. Χουντής και η Σ. Σακοράφα.

Αυτά τους original νεοφιλεύθερους και τους «ντροπαλούς νεοφιλεύθερους» με «τύψεις».

Τι θα αλλάξει

Αλλάζει δραστικά ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται πλατφόρμες όπως το YouTube και το Facebook μετά την ψήφιση νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο. Copyright Directive Άρθρο 13. Θα επηρεάσει όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που φιλοξενούν και προωθούν περιεχόμενο που παράγει ο χρήστης. Με λίγα λόγια, εάν το περιεχόμενο αυτό παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα κάποιου, η πλατφόρμα θα είναι υπεύθυνη για την διανομή του. Αυτό σημαίνει ότι οι πλατφόρμες όλων των ειδών θα είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν φίλτρα για να σταματήσουν οι χρήστες τους να φορτώνουν πράγματα που δεν θα έπρεπε.

Τι είναι το copyright; Δείτε μια «κλοπή» πνευματικής ιδιοκτησίας από μεγάλο site Κράτα το Τι είναι το copyright; Με τον όρο copyright εννοούμε την πνευματική προστασία, η οποία αφορά δημοσιευμένα και μη δημοσιευμένα λογοτεχνικά επιστημονικά και καλλιτεχνικά έργα, ανεξάρτητα από τη μορφή στην οποία εκφράζονται, εφόσον έχουν ενυπόστατη ή υλική μορφή. Αυτό σημαίνει ότι κάθε έργο που μπορείτε να δείτε, να ακούσετε ή να αγγίξετε ενδέχεται να είναι προστατευμένο. Κάθε δοκίμιο, θεατρικό έργο, τραγούδι, χορογραφία, φωτογραφία, κώδικας HTML γράφημα σε υπολογιστή που μπορεί να απεικονιστεί στο χαρτί, να εγγραφεί σε κασέτα ή να αποθηκευτεί σε ένα σκληρό δίσκο, ενδέχεται να είναι προστατευμένο.

Είναι «παράνομο» να βάζουμε το σύμβολο © δίπλα στο όνομά μας, σε περίπτωση που δεν έχουμε κατοχυρώσει τα πνευματικά μας δικαιώματα; Αν δεν έχετε κλέψει το έργο κάποιου άλλου και αν δεν προσποιείστε ότι είστε ο αληθινός δημιουργός αυτού, δεν είναι παράνομο να τοποθετήσετε το σύμβολο © δίπλα στο όνομά σας, άλλωστε έχετε κάθε δικαίωμα να το κάνετε. Ο σωστός τρόπος για να τοποθετήσετε μια σημείωση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα είναι ο εξής:

Ορισμένοι πιστεύουν (λανθασμένα) ότι επειδή μπορούν να αποθηκευτούν στη μνήμη ενός υπολογιστή χιλιάδες ιστοσελίδες ή επειδή συγκεκριμένα προγράμματα πλοήγησης επιτρέπουν σε κάποιον να αποθηκεύσει αρχεία ή οτιδήποτε παρόμοιο, μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το υλικό με όποιο τρόπο θέλουν. Αυτό δεν ισχύει! Το υλικό που βρίσκει κανείς στο Διαδίκτυο μπορεί να αντιγραφεί ελεύθερα μόνο αν οι πληροφορίες που περιέχει:

(α) έχουν δημιουργηθεί από το κράτος

(β) έχει λήξει η περίοδος προστασίας τους ή

) ο ιδιοκτήτης τους έχει εγκαταλείψει τα δικαιώματά του.

Τα βασικά

Λογοκρισία είναι ο έλεγχος του λόγου και άλλων μορφών ανθρώπινης έκφρασης που μπορούν να θεωρηθούν απαράδεκτες, επιβλαβές, ευαίσθητες, είναι αντίθετες προς τις αρχές της εξουσίας. Ο Αφρικανός FelixHorne, ερευνητής για τα ανθρώπινα δικαιώματα τονίζει ότι «αν είστε δημοσιογράφος στην Αιθιοπία είστε αντιμέτωπος με τρία πιθανά σενάρια:

Tα γραπτά σας θα λογοκριθούν ή θα φυλακιστείτε ή θα εξοριστείτε από την χώρα» ή θα πληρώσετε ένα εξωντοτικό πρόστιμο.

Η καταπάτηση: Το δικαίωμα της πρόσβασης στο διαδίκτυο αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

Τι κάνουμε ;

Τις προηγούμενες ημέρες πάνω από 200.000 άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους σε όλη την Ευρώπη, διαδηλώνοντας την αντίθεσή τους στη νέα οδηγία.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν την απόφαση του ΕΚ τις προσεχείς εβδομάδες. Αν τα κράτη μέλη εγκρίνουν το κείμενο που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο, οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, ενώ θα μεσολαβήσει διάστημα 2 χρόνων για την εφαρμογή τους.

Κάνουμε έκληση σε όλα τα blogsνα διοργανώσουμε ανεξάρτητα της πολιτικής τοποθέτησης τους τα εξής:

 • Γνωστοποίηση του θέματος
 • Αλληλομεταφορά προτάσεων για την διοργάνωση κεντρικής εκδήλωσης διαμαρτυρίας
 • Ομιλητής της εκδήλωσης κοινής αποδοχής
 • Για την πίεση στην κυβέρνηση και την αποτροπή ψήφισης στο Ελληνικό κοινοβούλιο

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Η δικαιοσύνη, απ’ τα γεννοφάσκια της ακόμη, μια πόρνη.
Κι έπειτα, με ρούχα ξεσκισμένα,
περιφέρεται στους δρόμους μ’ ένα μπουκάλι στο χέρι.
Παίρνει πολλά πρόσωπα.
Πού και πού μου μοιάζει ή κάποτε θυμίζει εσένα.
Όταν γίνεται εσύ, είναι άδικη.
Αδίστακτη.
Με τα πόδια ανοιχτά, περιμένει τους λεχρίτες με τη μεγάλη κοιλιά
και τις γεμάτες τσέπες.
Όταν γίνεται εγώ,
προσπαθεί να πλύνει το κορμί της απ’ τις πληγές,
από τα σπέρματα, τα σάλια.
Τις μυρωδιές.
Η δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή.
Είναι αόμματη.
Στη θέση των ματιών της, έχει χαρτονομίσματα.
Το παιδί που πεθαίνει στις πέρα χώρες,
δεν τη γνώρισε ποτέ.
Ο ξένος δεν τη γνώρισε ποτέ.
Οι γυναίκες που ακρωτηριάζονται,
δεν τη γνώρισαν ποτέ.
Κι αναρωτιέμαι πια, πως ίσως δεν υπάρχει.
Ίσως να ‘ναι ένα παραμύθι,
για να κοιμόμαστε ανάλαφρα τις νύχτες.
….
Θα τύλιγα ευχαρίστως στο λαιμό μου ένα σχοινί,
καθώς η θλίψη μου είναι μεγάλη.
Όμως όχι καθίκια.
Σ’ αυτό το γύρο, είμαστε εμείς που κερδίζουμε. (Γωγώ Λιανού)

Πηγές:

Iskra-26/03/2019

Copyright Directive στην Ευρώπη: Τι σημαίνει αυτό;

newsbeast.gr

economico.gr

 

 

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνήστε με το Σχέδιο β'

Μπόταση 6, Εξάρχεια, 1ος όροφος 

info@sxedio-b.gr

210 3810040