Ο κ. Στουρνάρας είναι ο Λαγός της Κυβέρνησης, να Επιβραβευθούν με Bonus από τις Τράπεζες & τα Funds. Του Γ. Περάκη

Ο κ. Στουρνάρας είναι ο Λαγός της Κυβέρνησης, να Επιβραβευθούν με Bonus από τις Τράπεζες & τα Funds. Του Γ. Περάκη

Ο κ. Στουρνάρας είναι ο Λαγός της Κυβέρνησης, να

Επιβραβευθούν με Bonus από τις Τράπεζες & τα Funds

Το σχέδιο που έχει εκπονήσει η Τράπεζα της Ελλάδας (Τ.τ.Ε.) για την αντιμετώπιση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων παρουσίασε την Πέμπτη στις διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και της Attica Bank ο Γ. Στουρνάρας.

Ο μηχανισμός της πρότασης παρουσιάστηκε στις τράπεζες και οι πρώτες εντυπώσεις είναι κάτι παραπάνω από «θετικές», με τραπεζικά στελέχη να σημειώνουν ότι η υλοποίησή του συνδυάζει υπολογίσιμη μείωση των NPE’s«με ταυτόχρονη άρση της στρέβλωσης, που προκαλεί η συγκέντρωση υψηλού αναβαλλόμενου φόρου».

Ο μηχανισμός βασίζεται στη δημιουργία ενός οχήματος «ειδικού σκοπού» στο οποίο οι τράπεζες θα μεταβιβάσουν περίπου τα μισά από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που έχουν σήμερα στους ισολογισμούς τους. Με δεδομένο ότι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) ανέρχονται σε 88 δισ. ευρώ, το σενάριο προβλέπει τη μεταφορά 40-45 δισ. ευρώ. Η τιμή στην οποία θα μεταφερθούν στο SPV θα είναι αυτή στην οποία τα έχουν στα βιβλία τους ύστερα από τις προβλέψεις, δηλαδή στο 50% της ονομαστικής τους αξίας κατά μέσον όρο. Ο στόχος είναι τα δάνεια αυτά να πουληθούν σε ξένους επενδυτές μέσω τιτλοποίησης (έκδοσης ομολόγων) για διαφορετικές κατηγορίες δανείων, δηλαδή στεγαστικά επαγγελματικά ή επιχειρηματικά δάνεια κυρίως με εξασφαλίσεις.

Το σχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί επισήμως την ερχόμενη Πέμπτη 22/11/2018 στην Έκθεση της ΤτΕ για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα.

Η αποκρυπτογράφηση των οικονομικών όρων που θυμίζουν μοντέλο ηλεκτρονικού υπολογιστή ή πολυτελούς αυτοκινήτου

 

Α) Τι είναι τα τα NPE’s και ποιές οι χορηγήσεις που εμπίπτουν:

Α1) Δάνεια που είχαν χαρακτηρισθεί ως μη εξυπηρετούμενες πριν την ρύθμιση,

Α2) Ρυθμισμένα δάνεια τα οποία είχαν επιστρέψει σε εξυπηρετούμενα συμπεριλαμβα-νομένων των ρυθμίσεων υπό παρακολούθηση τα οποία είτε επαναρρυθμίζονται είτε ξεπερνούν τις 90 ημέρες καθυστέρησης (Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή-Μ. Χατζηδάκης).

Β) Τι είναι η τιτλοποίηση απαιτήσεων με απλά λόγια: Η λέξη τιτλοποίηση αποτελεί μετάφραση του αγγλοσαξονικού securitization. Η τιτλοποίηση απαιτήσεων αναπτύχθηκε αρχικώς στις ΗΠΑ τη δεκαετία 1980, ενώ στη χώρα μας εφαρμόζεται με το νόμο 3156/2003. Καταρχάς, είναι δεδομένο ότι μια επιχείρηση για να λειτουργήσει έχει ανάγκη κεφαλαίων. Αποτελεί, ωστόσο, συχνό φαινόμενο, ιδίως τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, η έλλειψη ρευστότητας των εταιρειών λόγω μεγάλων ανείσπρακτων απαιτήσεων που έχουν έναντι τρίτων. Οι απαιτήσεις αυτές, οι οποίες είναι, είτε υπάρχουσες είτε πρόκειται να γεννηθούν στο άμεσο μέλλον, μπορούν να πωληθούν και να μεταβιβαστούν σε μια εταιρεία ειδικού σκοπού (Special Purpose Vehicle, SPV), με την καταβολή στην πωλήτρια εταιρεία συμφωνηθέντος τιμήματος για την απόκτηση των απαιτήσεων αυτών. Το τίμημα που λαμβάνει η πωλήτρια εταιρεία από την ως άνω πώληση αποτελεί τα κεφάλαια, που χρειάζεται ως χρηματοδότηση. Η εταιρεία ειδικού σκοπού, εν συνεχεία, προβαίνει στην έκδοση ομολογιών, ανάλογων των απαιτήσεων που αγόρασε, και διαθέτει αυτές στο επενδυτικό κοινό. Η διάθεση των ομολογιών μπορεί να έχει τη μορφή ιδιωτικής μόνον τοποθέτησης και είναι μάλιστα περιορισμένη αριθμητικά μόνον σε εκατόν πενήντα επενδυτές ενώ εξαιρούνται οι θεσμικοί επενδυτές και όσοι διαχειρίζονται κεφάλαια πολυάριθμων επενδυτών.

Γ) Τι είναι η εταιρία ειδικού σκοπού (special purpose vehicle, SPV): Πρόκειται για νομικό πρόσωπο, που έχει ως αποκλειστικό και μοναδικό σκοπό την απόκτηση επιχειρηματικών απαιτήσεων για την τιτλοποίησή τους σύμφωνα με το νόμο 3156/2003. Η σύσταση εταιρείας ειδικού σκοπού είναι επιτρεπτή μόνο με τη μορφή της ΑΕ, εφόσον αυτή εδρεύει στην Ελλάδα. Η κεφαλαιουχική υπόσταση της εταιρείας ειδικού σκοπού είναι πάντοτε μικρή.

Τα πλεονεκτήματα της τιτλοποίησης (στην θεωρία):

 • Μετατόπιση της ζήτησης κεφαλαίων από τα πιστωτικά ιδρύματα προς την αξιογραφική κεφαλαιαγορά, Ευνοϊκότερη και φθηνότερη άντληση κεφαλαίων, Αξιοποίηση κεφαλαίων για τους χρηματοδότες που πιθανώς να υπήρχαν υπό τη μορφή καταθέσεων
 • Βελτίωση της εικόνας του ισολογισμού της πωλήτριας εταιρείας, διότι η χρηματοδότηση εμφανίζεται με τη μορφή δανείου ή πίστωσης, Βελτίωση των οικονομικών δεικτών της πωλήτριας εταιρείας, ιδίως του λόγου των ιδίων κεφαλαίων προς τις δανειακές της υποχρεώσεις, ο οποίος αυξάνεται λόγω της μείωσης των δανειακών της υποχρεώσεων
 • Χρηματοδότηση υπό ευνοϊκούς όρους, άμεσο και φθηνό τρόπο χρηματοδότησης σε σχέση με τον τραπεζικό δανεισμό ή την έκδοση ομολογιακού δανείου.

Τα μειονεκτήματα της τιτλοποίησης: Ο Νόμος 3156/2003 άφησε με ελλιπή ή και χωρίς ρύθμιση σημαντικά ζητήματα για την προστασία τόσο των οφειλετών όσο και των επενδυτών:

 • Δεν προβλέπει την υποχρεωτική συμμετοχή των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης, ούτε ρυθμίζει τα κριτήρια που αυτοί πρέπει να πληρούν προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία της τιτλοποίησης
 • Απαλλάσσει την πωλήτρια εταιρεία από την υποχρέωση τραπεζικού απορρήτου έναντι της εταιρείας ειδικού σκοπού
 • Δεν προβλέπει ρητά ικανοποιητικές ρυθμίσεις για την ανεξαρτησία και την αυτοτέλεια της εταιρείας ειδικού σκοπού, Αίρεται εύκολα η προυπόθεση της συμμετοχής οίκων αξιολόγησης που τίθεται για τα αμοιβαία κεφάλαια και τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου εάν αυτές έχουν έδρα εκτός Ελλάδος
 • Οι οφειλέτες δεν συμμετέχουν οικειοθελώς στη διαδικασία της τιτλοποίησης

Συμπερασματικά

Ο Ν. 3156/2003 προσβάλλει θεμελιώδεις αρχές του δικαίου μας.

Οταν «μεταβιβασθούν» τα δάνεια

Με δεδομένο ότι η τιμή στην οποία θα πουληθούν προεξοφλείται ότι θα είναι κατώτερη από την τιμή μεταβίβασής τους, θα εκχωρηθεί ως αντιστάθμισμα και το ήμισυ του αναβαλλόμενου φόρου, που σήμερα υπολογίζεται στα βασικά κεφάλαια των τραπεζών. Το σενάριο που έχει επεξεργαστεί η ΤτΕ προβλέπει την εκχώρηση αναβαλλόμενου φόρου ύψους 7,5 δισ. ευρώ και οδηγεί ουσιαστικά στη μεταβίβαση 20 δισ. ευρώ με έκπτωση 7,5 δισ. ευρώ, δηλαδή στην τιμή των 12,5 δισ. ευρώ, αναγνωρίζοντας το ποσό αυτό ως τη ζημία που θα έχει η μεταβίβαση αυτού του χαρτοφυλακίου.

Τα οφέλη για τις τράπεζες (το αμπαλάζ και το σερβίρισμα είναι πολυτελείας και χρεώνεται «πανάκριβα»)

Ενδεχόμενη εφαρμογή του μηχανισμού θα έχει τα εξής «πλεονεκτήματα» για τις τράπεζες:

 • δημιουργεί τις προϋποθέσεις άνετης επίτευξης των τριετών στόχων «επιθετικής» μείωσης των NPEs και πιθανής υπέρβασής τους
 • με τη μεταβίβαση μέρους του αναβαλλόμενου φόρου, «εξορθολογίζεται» το ύψος του ως ποσοστό των συνολικών εποπτικών κεφαλαίων
 • η μείωση των NPEs θα ενισχύσει την «εμπιστοσύνη» (κοψοχρονιά τα βρίσκουν) των αγορών επιτρέποντας ομολογιακές εκδόσεις που θα ενισχύσουν την κεφαλαιακή βάση των τραπεζών

Τι είναι ο Αναβαλλόμενος Φόρος βάσει των Λογιστικών Προτύπων

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (deferredtaxliability): Το ποσό του φόρου εισοδήματος που οφείλεται σε μελλοντικές περιόδους, σε σχέση με φορολογητέες προσωρινές διαφορές.

Τα λογιστικά πρότυπα γίνονται «λάστιχο», με τον νόμο που έγραψε η πολυεθνική ελεγκτική εταιρεία PwC για λογαριασμό Χαρδούβελη, προβλέπει ότι τα ποσά που θα γλιτώσουν οι τράπεζες μπορούν να τα εγγράψουν στους ισολογισμούς τουςως κεφάλαια.Δηλαδή οι τράπεζες έχουνδιπλό κέρδοςαφού αφενός δεν χρειάζεται να πληρώνουν φόρους προς το κράτος και αφετέρου εμφανίζουν ενισχυμένες κεφαλαιακές δυνατότητες, συνυπολογίζοντας τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών και μειώνοντας με αυτό τον τρόπο την ανάγκη των μετόχων τους να προβούν σεαυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.Να σημειωθεί εδώ ότι τα κεφαλαιακά διαθέσιμα χρησιμοποιούνται από τις τράπεζεςως εγγυήσειςγια την χαμηλότοκη δανειοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή αυτά τα ποσά που δεν θα «χρειαστεί» να δώσουν στους Έλληνες πολίτες (σήμερα) χρησιμοποιούνται για την εισροή ζεστού χρήματος.

Το πραγματικά πρωτότυπο οικονομικό τέχνασμα που εισήγαγε όμως ο νόμος είναιη εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.Με απλά λόγια το κράτος εγγυάται ότι οι τράπεζέςθα έχουν κερδοφορίαγια τα επόμενα 30 χρόνια καιαναλαμβάνει την ευθύνηνα προσφέρει σε μετρητά τα κεφάλαια στην περίπτωση που οι τράπεζες δεν τα καταφέρουν.

Ποιος λοιπόν θα ήταν καλύτερος στο να οργανώσει την δωρεά των φόρων από την PwC που ξέρει και από τράπεζες… και από φόρους;

Ο Αναβαλλόμενος Φόρος δεν είναιούτε αναβαλλόμενος, ούτε φόρος. Αυτό που θα ψηφίστεί είναιη πλήρης απαλλαγή των τραπεζώναπό την υποχρέωσηνα καταβάλλουν φόρους.

Το τρίκ της δημιουργικής λογιστικής είναι ότι ο Αναβαλλόμενος Φόρος αντί να ενσωματωθεί στις υποχρεώσεις ενσωματώνεται στα Κεφάλαια.

Το υπόδειγμα του Ισολογισμού:

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) Νόμος 4308/2014
Εμφάνιση στον Ισολογισμό (Η σωστή Απεικόνιση) Εμφάνιση στον Ισολογισμό ( Η «Μαιμουδιά»)
Ενεργητικό Παθητικό Ενεργητικό Παθητικό
  20Χ1 20Χ0   20Χ1 20Χ0   20Χ1 20Χ0   20Χ1 20Χ0
Μη κυκλο-φορούντα περιουσια-κά στοιχεία     Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις     Μη κυκλο-φορού-ντα περιου-σια3κά στοιχεία     ΚαταβεβλημέναΚεφάλαια    
Αναβαλλόμε-νο ιΦόροι 7.5 δισ. ευρώ X Αναβαλλόμενοι Φόροι 7.5 δισ. ευρώ X Αναβαλλόμενο ιΦόροι 7.5 δισ. ευρώ X Αναβαλλόμε-νοι Φόροι 7.5 δισ. ευρώ X

Οικονομικά συμπεράσματα

1) Οι τράπεζες φοροδιαφεύγουν «νόμιμα» 7,5 δις. ευρώ

2) Προβαίνουν σε αύξηση του κεφαλαίου τους με αέρα κοπανιστό

3) Η τρύπα των 7,5 δις. ευρώ φορτώνεται στους φορολογούμενους

4) «Βελτιώνουν» την εικόνα του Ισολογισμό τους λόγω μεταβίβασης των «κόκκινων» δανείων

5) Τα fundsαγοράζουν τα δάνεια «σκοτωμένα» (2%-5%) της ονομαστικής τους αξία (δάνειο ονομαστικής αξίας 100 χιλ. ευρώ εκποιείται στο ποσό των 2 έως 5 χιλ. ευρώ).

6) Οι δανειολήπτες θα είναι στο έλεος των funds, χωρίς δυνατότητα εξαγοράς του δανείου.

Εάν αυτό το έπραττε μια ιδιωτική εταιρεία, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, ο λογιστής και οι ορκωτοί λογιστές θα καταδικαζόντουσαν σε πολυετή φυλάκιση για κακούργημα και απάτη.

Ας αναλογισθούμε τι σημαίνουν τα 7,5 δις. Ευρώ επί του Κρατικού Προυπολογισμού:

Πίνακας 2.7 Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία European System of Accounts (ESA)-Σενάριο με ενσωματωμένες τις προτιθέμενες δημοσιονομικές παρεμβάσεις (σε εκατ. ευρώ) Ποσοστιαία Οικονομικά Ισοδύναμα των 7.500 εκατ. ευρώ με τα Κονδύλια του Κρατικού Προυπολογισμού-2019
  Πρόβλεψη  
I. Καθαρά έσοδα κρατικού προϋπολογισμού κατά ESA (α+β+γ+δ+ε+στ-ζ) 53.832 Μέσος Ορος επί των Εσόδων 13,93%
α. Φόροι (1+2+3+4+5+6+7) 51.388 Μεσος Όρος Επι των φόρων 14,59%
1. Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών 27.609 27,17%
εκ των οποίων: Φόροι προστιθέμενης αξίας 17.258 43,46%
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 7.387 101,53%
2. Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών 237 3.164,56%
3. Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας 2.768 270,95%
4. Λοιποί φόροι επι παραγωγής 1.001 749,25%
5. Φόρος εισοδήματος 16.982 44,16%
εκ των οποίων: Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) 11.245 66,70%
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) 4.424 169,53%
6. Φόροι κεφαλαίου 159 4.716,98%
7. Λοιποί τρέχοντες φόροιι 2.633 284,85%
β. Κοινωνικές εισφορές 58 12.931,03%
γ. Μεταβιβάσεις 4.532 165,49%
δ. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 738 1.016,26%
ε. Λοιπα τρέχοντα έσοδα 1.699 441,44%
εκ των οποίων: ε1. Επιστροφές δαπανών για τόκους 0  
στ. Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια 389 1.928,02%
ζ. Επιστροφές εσόδων 4.973 150,81%
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (περιέχεται στις μεταβιβάσεις και στα λοιπά τρέχοντα έσοδα) 4.042 185,55%
II. Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού κατά ESA (α+β+γ+δ+ε+στ+ζ+η+θ+ι) 56.169 Μέσος Όρος επι των Δαπανών 13,35%
α. Παροχές σε εργαζόμενους 13.000 57,69%
β. Κοινωνικές παροχές 490 1.530,61%
γ. Μεταβιβάσεις 24.713  
δ. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 1.258  
ε. Επιδοτήσεις 150 5.000,00%  
στ. Τόκοι (σε ακαθάριστη βάση) 7.100  
ζ. Λοιπές δαπάνες 51  
η. Πιστώσεις υπό κατανομή 9.029  
θ. Πάγια περιουσιακά στοιχεία 377  
ι. Τιμαλφή 0  

Πολιτικά συμπεράσματα

Το «παιχνίδι είναι σικέ», ο «καλός» μπάτσος (η κυβέρνηση) και ο «κακός» μπάτσος ο κ. Στουρνάρας (κόβουμε συντάξεις ή δεν κόβουμε)

Εμπρός στο δρόμο που χάραξαν οι Βενιζέλος-Χαρδούβελης-Παπαδήμας

Λεφτά υπάρχουν και τα πληρώνουν οι φορολογούμενοι

Δεν αξίζουν ένα bonus οι «πρωτεργάτες» της σωτηρίας των τραπεζών ;

Η εκδίωξη αυτής της κυβέρνησης απο την εξουσία αλλά και η φραγή ανόδου οποιαδήποτε μνημονιακής κυβέρνησης.

Οι ευθύνες μας ως πολίτες αυτής της χώρας;

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

 

 

Πηγές:

 

1. reporter.gr

2. Τιτλοποίηση Από τη Βικιπαίδεια

3. Της κ. Μ. Τσιλιάκου, Δικηγόρου, PhD, LLM, MA, LLB, 03/12/2016.

4. The Press Project-ΚώσταςΕφήμερος

 

 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

επιστροφή στην κορυφή

Επικοινωνήστε με το Σχέδιο β'

Μπόταση 6, Εξάρχεια, 1ος όροφος 

info@sxedio-b.gr

210 3810040