Η Επιβολή του Νόμου της Σιωπής, η Ποινή τών 7 ετών Φυλάκισης του Ιχθυολόγου. Του Γιάννη Περάκη

Η Επιβολή του Νόμου της Σιωπής, η Ποινή τών 7 ετών Φυλάκισης του Ιχθυολόγου. Του Γιάννη Περάκη

Η Επιβολή του Νόμου της Σιωπής, η Ποινή τών 7 ετών Φυλάκισης του Ιχθυολόγου

Οι αφορμές του παρακάτω κειμένου ήταν δύο:

1) Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηγουμενίτσας που εξέδωσε την εξοντωτική πολυετή φυλάκιση (7 χρόνια) χωρίς αναστολή και χωρίς ανασταλτικό δικαίωμα στην έφεση.

2) Η εργασιακή εμπειρία του γράφοντος σε όμιλο ιχθυοτροφείων.

Το Περιρρέον Οικονομικό «Κλίμα»

Τα Νέα Οικονομικά Δεδομένα στις Ιχθυοκαλλιέργειες ή όταν τα ψάρια «κολυμπούν» αγέρωχα στο χρηματιστήριο1

Α) Στο ελληνικό χρηματιστήριο τα παραδείγματα αδικαιολόγητης συμπεριφοράς μετοχών είναι άπειρα, με πιο πρόσφατο αυτό της μετοχής του Περσέα. Τί κρύβεται πίσω από την άνοδο;

Η μετοχή του Περσέα άρχισε ξαφνικά να κεντρίζει το επενδυτικό ενδιαφέρον, όταν στα τέλη του προηγούμενου έτους (2017) άρχισε να πραγματοποιεί ράλι. Η απόδοση την οποία καταγράφει τον τελευταίο μήνα είναι 177,49% (κλείσιμο 20/02/2018), ενώ στο τρίμηνο τρέχει με 243,04%! Πραγματικά εντυπωσιακές αποδόσεις, τις οποίες θα ζήλευε κάθε μετοχή της μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Τί όμως μπορεί να κρύβεται πίσω από την σημαντική αυτή άνοδο;

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας έχει βρεθεί το τελευταίο έτος στο προσκήνιο, κυρίως λόγω των άλλων δύο εταιρειών, αυτών της Σελόντα και του Νηρέα, με τις τράπεζες να παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις. Παρατηρώντας κανείς την μετοχική σύνθεση της εταιρείας, διαπιστώνει ότι: Το 41,34% των μετοχών της Περσεύς ανήκει στην Σελόντα. Τί μπορεί όμως αυτό να σημαίνει;  Η μετοχική σύνθεση της Σελόντα είναι η παρακάτω:

Μετοχική Σύνθεση Περσέα Μετοχική Σύνθεση Σελόντα
Μέτοχος Ποσοστό του Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχος Ποσοστό Συνολικών Μετοχών
WISE MANAGEMENT SA 41,48% Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 32,92%
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 41,34% Alpha Bank Α.Ε. 21,97%
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ τ. Β. 6,00% Eurobank Ergasias A.E 13,29%
Λοιποί επενδυτές (1) 11,18% Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος 11,44%
ΣΥΝΟΛΟ 100,00% Λοιποί Μέτοχοι 20,38%
ΣΥΝΟΛΟ 100,00%

Δηλαδή, οι τράπεζες ελέγχουν έμμεσα το 41,34% του Περσέα, με το 41,48% να ελέγχεται από την ελβετική WiseManagement.

Σύμφωνα με το τελευταίο νομοσχέδιο που αφορά την αποτίμηση βάσει της «εσωτερικής αξίας», ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

Στην  περίπτωση που η τιμή των μετοχών έχει χειραγωγηθεί τους τελευταίους 18 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο προτείνων έγινε υπόχρεος υποβολής δημόσιας πρότασης, δεν θα υπολογιστεί με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής που έχει χειραγωγηθεί, αλλά από την διαδικασία αποτίμησης της υπό εξαγορά εταιρείας δηλαδή:

α) Η τιμή της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης δεν μπορεί να υπολείπεται του 80% της λογιστικής αξίας της μετοχής όπως αυτή προσδιορίζεται ως ο μέσος όρος των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της υπό εξαγορά εταιρείας σε ενοποιημένη βάση. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση αυτή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 21,63 εκατ. ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας να διαμορφώνεται στις 20/2 στα 18,28 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15,48% χαμηλότερα του μέσου όρου της λογιστικής της αξίας (η οποία ενδιαφέρει κι άμεσα τους μικροεπενδυτές).

β) Να υπάρχει σχετική εμπορευσιμότητα της μετοχής που είναι αντικείμενο δημόσιας πρότασης για το χρονικό διάστημα των τελευταίων έξι μηνών από την ημερομηνία που ο προτείνων έγινε υπόχρεος υποβολής δημόσιας πρότασης.

Θεμελιώδη: Εξετάζοντας τα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2017, διαπιστώνουμε πως από οικονομικής απόψεως η εταιρεία δεν επέδειξε κάτι το αξιόλογο, ώστε να προεξοφλείται η άνοδος της μετοχής της. Οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 17,24 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας πτώση 3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τα προ φόρων κέρδη να ανέρχονται στις 255,7 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 27% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Συμπέρασμα

Οπως εύλογα μπορούμε να διαπιστώσουμε από τα παραπάνω, προφανώς και κυοφορείται κάποιο deal τους επόμενους μήνες για να καταγράφει η μετοχή τόσο σημαντική άνοδο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει να δούμε, εάν η άνοδος αυτή θα σταθεροποιηθεί στα επίπεδα κεφαλαιοποίησης των 21-22 εκατ. ευρώ ή θα συνεχιστεί προς υψηλότερα επίπεδα. Και για ακόμη μία φορά το ερώτημα παραμένει. Ποιος ο ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσο αφορά την προστασία των επενδυτών;

Β) Τα προηγούμενα ειπώθηκαν πρίν τέσσερεις μήνες (20/02/2018) και η συνέχεια (24/06/2018)... Μεγάλο deal στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών. Στον όμιλο Andromeda περνούν οι εταιρείες Νηρέας και Σελόντα.  Το συνολικό τίμημα της αγοραπωλησίας ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ  Στη Σελόντα περνά η ΔΙΑΣ. Η «Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ» ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από τους μετόχους της, τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank Eurobank και Εθνική ότι υπέγραψαν σύμβαση αγοραπωλησίας για την πώληση του συνόλου των μετοχών τους, ήτοι ποσοστού 74,34%, με την αγοράστρια εταιρεία Andromeda Seafood Limited, μέλος του ομίλου Andromeda. Στο σχήμα του αγοραστή ως από κοινού μέτοχος με την AMERRA Capital Management LLC του Andromeda Group θα συμμετέχει και η Mubadala Investment Company. Η AMERRA με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση άνω των 2 δισ. δολ. έχει επενδύσει πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή της το 2009. Η Mubadala επενδύει παγκοσμίως (μέτοχος, η κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι).

Το χαρτοφυλάκιο 127 δισ. δολαρίων της Mubadala εκτείνεται σε τέσσερις ηπείρους, με τομείς προτεραιότητας την αεροδιαστημική, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τους ημιαγωγούς, τα μέταλλα & τις εξορύξεις, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το πετρέλαιο και το αέριο, τα πετροχημικά, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, την υγεία, τα ακίνητα, της υπηρεσίες άμυνας, την τεχνολογία φαρμάκων και ιατρικής, την αγροτοβιομηχανία και ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών συμμετοχών 2

Πλάνο ανάπτυξης 3: Σήμερα η Ανδρομέδα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή γόνου στην ιχθυοκαλλιέργεια και σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας, είναι η μόνη εταιρεία που παράγει λαβράκι και τσιπούρα τόσο στη Δυτική όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, με πρόσβαση σε πάνω από 120 εκατομμύρια καταναλωτές σε 48 χώρες. Τα προϊόντα της πωλούνται σε όλη την Ευρώπη και εξάγονται στις ΗΠΑ και την περιοχή της Μ. Ανατολής.

Oι στρατηγικοί στόχοι της Ανδρομέδα, υπό την Amerra πλέον, είναι σαφείς:

α) Επέκταση, ανάπτυξη νέων αγορών ενίσχυση της θέσης στις ξένες και την εγχώρια αγορά.

β) Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, με τη «δυναμική» που προσδίδει το αμερικανικό fund, θεωρείται ασφαλές να ειπωθεί πως η Ανδρομέδα να θα παίζει καίριο ρόλο στην συγκέντρωση του κλάδου.

Τα Περιβαλλοντικά Δεδομένα

Τεράστια μόλυνση του περιβάλλοντος στην Ηγουμενίτσα 4

Όλα στο βωμό του κέρδους. Θυσία το περιβάλλον. Θυσία και η υγεία των ανθρώπων. Οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, εκτός από τη νόμιμη χρήση της καρκινογόνας φορμόλης μολύνουν και με πολλούς άλλους μη νόμιμους τρόπους. Ενας απ’ αυτούς είναι και το χρώμα των βαμμένων διχτυών, που είναι τοξικό. Συγκεκριμένα, στην εκτροφή ψαριών, τα δίχτυα που χρησιμοποιούνται βάφονται προκειμένου να μην βρωμίζουν (για την ακρίβεια να αργούν να βρωμίσουν) από μύδια και φυτά λόγω της φωτοσύνθεσης. Γιατί όταν βρωμίζει το δίχτυ «κλείνει» με συνέπεια να εμποδίζει την ανανέωση των νερών και έτσι να μην οξυγονώνεται καλά το εκτρεφόμενο ψάρι. Οταν βρωμίζει το δίχτυ, το πλένουν σε παράνομα πλυντήρια για να ξαναβαφτούν. Από την πλύση ένας τεράστιος αριθμός παρασίτων, ιών και τοξικού χρώματος που είναι πάνω στα δίχτυα διοχετεύεται ξανά στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει ακόμα και μέσα σε προστατευόμενα κλειστά οικοσυστήματα πάρα πολύ σημαντικά για την αλυσίδα της φύσης όπου ζουν ενδημικά και μεταναστευτικά σπάνια είδη πτηνών.

Τεράστιες ποσότητες τοξικού χρώματος χύνονται στο δέλτα του Καλαμά, στον Αμβρακικό κόλπο, στο δέλτα του Αχελώου, στον Μαλιακό κόλπο και όπου αλλού υπάρχουν μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Ο όρμος του Βάλτου στην Ηγουμενίτσα, που είναι χαρακτηρισμένος ως περιοχή «νατούρα», ένα κυριολεκτικά στολίδι της φύσης, το οποίο καταστρέφεται από άνομα συμφέροντα. Μάλιστα, το Λιμενικό μετά από καταγγελία συνέλαβε τους υπεύθυνους της τεράστιας αυτής καταστροφής.Το γεγονός πως όλη αυτή η μόλυνση (μαζί με τη χρήση της νομιμοποιημένης καρκινογόνας φορμόλης) καταλήγει και στα εκτρεφόμενα ψάρια που φτάνουν στο πιάτο του καταναλωτή, πραγματικά σοκάρει.

Σοβαρή ρύπανση!!!  77 τόνοι φορμόλης σε ιχθυοκαλλιέργειες στον Πόρο 5

Σοβαρή ρύπανση της ατμόσφαιρας, της θάλασσας και του εδάφους από μεγάλες ποσότητες φορμόλης διαπιστώνουν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος στην περιοχή του Πόρου, ύστερα από ελέγχους που πραγματοποίησαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ». Οι επιθεωρητές αναφέρουν στην έκθεσή τους ότι η εταιρεία προμηθεύτηκε 77 τόνους φορμόλης, που θεωρείται ιδιαίτερα τοξική και ύποπτη καρκινογένεσης. Για αυτό το λόγο, η εισαγγελία πρωτοδικών Πειραιά άσκησε προς τους εκπροσώπους της εταιρείας ποινική δίωξη μετά από 2 χρόνια εξαντλητικής προκαταρκτικής εξέτασης. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από αναφορά που κατέθεσε ο δικηγόρος Ν. Αντωνιάδης.  Η αρχική αναφορά είχε ως αντικείμενο την ανακάλυψη κατ’ αρχήν 2 τόνων φορμόλης έξω από σχολείο στον Πόρο. Τελικά η έρευνα αποκάλυψε … 77 τόνους φορμόλης η χρήση της οποίας στις υδατοκαλλιέργειες του Πόρου αφορά χρονικό διάστημα μόλις 2,5 ετών.

Πανεπιστήμιο Stanford: Τα απόβλητα των ιχθυοκαλλιεργειών ταξιδεύουν χιλιόμετρα. Η υδατοκαλλιέργεια είναι μια ακμάζουσα βιομηχανία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια αλλά αυτό σημαίνει ότι με την παραγωγή, αυξάνεται παράλληλα και η ρύπανση του περιβάλλοντος.

Τι συμβαίνει όμως με τα απόβλητα των παράκτιων μονάδων; Μέχρι σήμερα λίγα έχουν γίνει γνωστά για το πώς να ταξιδεύσουν τα απόβλητα όταν δεν είναι πλέον γύρω από τα κλουβιά. Εδώ και ένα χρόνο, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Στάνφορντ έχουν αναπτύξει μια εξαιρετικά λεπτομερή προσομοίωση σε υπολογιστή που θα βοηθήσει να βρεθούν οι κατάλληλες τοποθεσίες για μονάδες υδατοκαλλιέργειας και να βοηθήσει την παρακολούθηση της κίνησης των αποβλήτων μέσω των υδάτων. Με δεδομένη την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, αναπτύσσεται ταυτόχρονα και η ρύπανση του περιβάλλοντος, γεγονός που δεν αμφισβητείται από κανένα. Αλλά ακριβώς τι συμβαίνει με τα απόβλητα που παράγονται από τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας αλλά και που διοχετεύονται, είναι μέχρι σήμερα, σε μεγάλο βαθμό, ένα θέμα εικασίας. «Για πολλά χρόνια, οι άνθρωποι υπέθεταν ότι λόγω του μεγέθους του ωκεανού και λόγω της ενέργειας στα ρεύματα του, κάθε ουσία που εισάγεται μέσα στον θάλασσα γρήγορα θα πρέπει να αραιώνεται σε συγκεντρώσεις που θα ήταν ελάχιστα ανιχνεύσιμη», δήλωσε ο J. Koseff, καθηγητής της πολιτικής και περιβαλλοντικής μηχανολογίας. Τώρα ο Koseff μαζί με την καθηγήτρια R. Naylor και τον Ol. Fringer , επίκουρο καθηγητή πολιτικής και περιβαλλοντικής μηχανολογίας, και με μια ομάδα συναδέλφων τους, έχουν αναπτύξει ένα υπολογιστικό μοντέλο που επιτρέπει στους ερευνητές να προβλέψουν, που οδηγούνται τα λύματα από μια παράκτια μονάδα ιχθυοτροφείου. Η απάντηση δεν μπορεί πάντα να είναι «θετική» προς τους κολυμβητές και τους surfers. «Ανακαλύψαμε ότι η κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος γύρω από τις μονάδες, μπορεί να επηρεάσει δραματικά κατά πόσο τα απόβλητα μπορούν να «ταξιδεύουν» μακριά από την πηγή» δήλωσε ο Koseff. «Αυτό δείχνει ότι η «αυτόματη αραίωση» δεν μπορεί να είναι η λύση για την ρύπανση υδατοκαλλιέργειας.» Η προσομοίωση ενσωματώνει την επίδραση των μεταβλητών, όπως παλίρροιες, ρεύματα την περιστροφή της Γης και της φυσικής δομής των κλουβιών για τον υπολογισμό του τρόπου διεξαγωγής διασποράς των αποβλήτων. «Αυτά τα λοφία ρύπανσης στην πραγματικότητα παραμένουν αρκετά συνεκτικά και σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από την πηγή και θα μπορούσε να προκαλέσουν σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης στις παράκτιες περιοχές», δήλωσε ο Koseff.

Αραγε, η κυβέρνηση δεν βλέπει το έγκλημα; Οι κοινωνικοί

Θεσμοί δεν βλέπουν  τίποτα; Εμείς το βλέπουμε;


Ελλάδα και Ιχθυοκαλλιέργειες ή Τα Πρόστιμα Πέφτουν σαν Χαλάζι 

 

Σαλαμίνα 6

Ακόμη πιο συγκεκριμένα, στη Σαλαμίνα, σε ένα νησί που δεν έχουν θεσπιστεί πουθενά ζώνες ανάπτυξης ιχθυοτροφείων, αποτελεί γρίφος το γεγονός πως οι ιχθυοκαλλιέργειες που λειτουργούν φτάνουν σε αριθμό τις πέντε, εν αναμονεί μάλιστα για την έκτη. Δεν είναι τυχαίο ότι σε δύο από αυτές έχουν επιβληθεί αρκετές χιλιάδες ευρώ πρόστιμο από τη Νομαρχία Πειραιά εξαιτίας της αυθαίρετης εδαφικής τους επέκτασης που φτάνει τα αρκετά χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα:

  • Πρόστιμο 40.000 € στην εταιρία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΒΕΑΕ, που δραστηριοποιείται στη Σαλαμίνα, καθώς είχε προβεί στην επέκταση των εγκαταστάσεων της μονάδας της σε ποσοστό της τάξης του 199%! (Αντί για 1.842 τ.μ. βάσει αδείας καταλαμβάνει χώρο 5.515 τ.μ.)
  • Πρόστιμο 10.000 € στην εταιρία ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. (πρώην ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕ), που δραστηριοποιείται στη Σαλαμίνα, καθώς είχε προβεί στην επέκταση των εγκαταστάσεων της μονάδας της σε ποσοστό της τάξης του 59%  (αντί για 5.412 τ.μ. βάσει αδείας καταλαμβάνει χώρο 8.627 τ.μ.).
  • Επιβολή προστίµου στην επιχείρηση «∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AΒΕΕ» για τη λειτουργία των µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στις θέσεις Καλάµι, Πυρκάλι και Μπίστι του ∆ήµου Πόρου. Παραβάσεις: Χρήση φορµόλης. Ανεξέλεγκτη διάθεση φορµόλης. Πρόστιµο: 35.000 ευρώ.

Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας 7

  • Επιβολή προστίµου στην επιχείρηση «∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AΒΕΕ» για τη λειτουργία του συσκευαστηρίου νωπών ιχθύων στη θέση Καµίνια Κοκκινιάς ∆ήµου Τροιζήνας. Παράβαση: ∆ιοχέτευση υγρών αποβλήτων σε τάφρο οµβρίων.  Πρόστιµο: 8.000 ευρώ.
  • Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «ΛΑΦΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», στη θέση «Βράχος Μασιώτη» ∆ήµου Καρύστου. Παραβάσεις: Υπέρβαση της ωφέλιµης επιφάνειας των πλωτών εγκαταστάσεων σε σχέση µε τα προβλεπόµενα. Μη αδειοδοτηµένη περιβαλλοντικά ανάπτυξη και λειτουργία χερσαίων εγκαταστάσεων σε µισθωµένη δηµόσια δασική έκταση. Πρόστιµο: 4.500 ευρώ.

Το Περιρρέον Πολιτικό «Κλίμα»

Το «έγκλημα» του νέου αυτού ανθρώπου, του Λοβέρδου Στελακάτου Χρ., Ιχθυολόγου, ήταν οι καταγγελίες του, σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούν οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα και συγκεκριμμένα, κατήγγειλε τη χρήση χημικών ουσιών, όπως η χρήση φορμόλης στις ιχθυοκαλλιέργειες που εκμεταλλεύεται η εταιρία ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ καθώς και άλλες πρακτικές της εν λόγω εταιρίας. Η απάντηση της «θιγόμενης» εταιρείας, ήταν άμεση: Αγωγή της εταιρείας με την οποία ζητείται το ποσό του 1.000.0055 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη και διαφυγόντα κέρδη, καθώς και μηνύσεις από τους υπαλλήλους της εταιρίας.

Με μια κυβέρνηση που δίνει «Νυν υπέρ πάντων αγώνα»  για τις «ιδιωτικοποιήσεις»  και τις «επενδύσεις»,  με πρότυπο την επένδυση «Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές Χαλκιδικής, η εξοντωτικήδικαστική απόφαση συμπληρώνει το ντεκόρ.

Απαιτείται πολιτική λύση για την ακύρωση της δικαστικής απόφασης απο την κυβέρνηση. Απτεται στοιχειωδών συνταγματικών δικαιωμάτων της ελευθερίας του λόγου και  δημοκρατίας.


Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

Πηγές:

 

1.  20/02/2018-Ελληνικό χρηματιστήριο, Θεόδωρος Σεμερτζίδης, Περσέας-New-Economy

2.  THE BEST NEWS

3.  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4.  ARti news / Ελλάδα-02/11/17

5.  skai. Gr  29/01/2013

6.  ΒΑΚΙΛΟΣ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

7. Το ΒΗΜΑ 21/02/2013 Τράτσα Μάχη 21/02/2013

 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

επιστροφή στην κορυφή

Επικοινωνήστε με το Σχέδιο β'

Μπόταση 6, Εξάρχεια, 1ος όροφος 

info@sxedio-b.gr

210 3810040