Η Ανάπτυξη Άργησε...Μία Ημέρα (Οι Φανφαρόνοι). Του Γιάννη Περάκη

Η Ανάπτυξη Άργησε...Μία Ημέρα (Οι Φανφαρόνοι). Του Γιάννη Περάκη

Η Ανάπτυξη Άργησε...Μία Ημέρα (Οι Φανφαρόνοι)

Η ανάπτυξη ήρθε ή δέν ήρθε; Αν δεν ήρθε τότε η κυβέρνηση φρόντισε με τις δηλώσεις της να την «φέρει».Τα προβλήματα της εικονικής πραγματικότητας της Ανάπτυξης:

Α) Ανεργία. Το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ δημοσιεύσε τις Ροές Μισθωτής Απασχόλησης στον Ιδιωτικό τομέα (Αύγουστος 2018). Αναλύοντας τους πίνακες αποκαλύπτονται τα παρακάτω:

1ο) Απο την επιδερμική ανάλυση των ποσοστικών στοιχείων του Πίνακα I εξάγει κανείς το συμπέρασμα ότι αυξήθηκε η απασχόληση, κατά 6.854 άτομα συγκρίνοντας τον μήνα Αύγουστο του 2018 με τον αντίστοιχο του 2017. Επίσης κατά 33.070 άτομα συγκρίνοντας το Α’-Οκτάμηνο του 2018 με το αντίστοιχο του 2017.

Πίνακας Ι
ε θέσεις εργασίας) Αύγουστος 2018 Αύγουστος 2017 Διαφορά Α’ Οκτάμηνο 2018 Α’ Οκτάμηνο 2017 Διαφορά
(1) (2) (1-2) (3) (4) (3-4)
Ι. Προσλήψεις 187.160 164.513 22.647 1.786.045 1.588.065 197.980
ΙΙ. Αποχωρήσεις* 194.908 178.915 15.993 1.504.232 1.339.322 164.910
Α. Καταγγελίες Συμβάσεων Αορίστου Χρόνου και Λήξεις Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου 100.967 76.878 24.089 863.552 687.546 176.006
Β. Ιοκοιωθελείς Αποχωρήσεις 93.941 102.037 -8.096 640.680 651.776 -11.096
ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ) -7.748 -14.402 6.654 281.813 248.743 33.070

*Σημείωση: Με τον όρο «αποχωρήσεις» ή «απολύσεις» εννοούμε το σύνολο των:

α) καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και

β) οικειοθελών αποχωρήσεων. Το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων αναφέρεται και ως ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων χάριν απλότητας.

Είναι έτσι όμως;

2ο) Ο Πίνακας IVκαταγράφονται οι νέες προσλήψεις, ανά είδος σύμβασης εργασίας από 01.01.2018 έως 31.08.2018. Αποτυπώνει επίσης τα ποιοτικά στοιχεία της απασχόλησης. Το 52.5% των νέων προσλήψεων έχει την μορφή της μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης στο Α’- Οκτάμηνο του 2018.

Πίνακας ΙV
ΜΗΝΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 01.01.2018 ΕΩΣ 31.08.2018
ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ & ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΡΙΚΗΣ & ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 71.943 61.950 19.983 153.876 81.933 53,25%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 65.659 62.406 22.280 150.345 84.686 56,33%
ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 95.873 76.006 24.263 196.142 100.269 51,12%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 149.051 90.049 28.972 268.072 119.021 44,40%
ΜΑΙΟΣ 2018 154.413 118.388 35.368 308.169 153.756 49,89%
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 127.793 119.321 36.087 283.201 155.408 54,88%
ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 108.339 99.045 31.696 239.080 130.741 54,69%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 82.581 76.498 28.081 187.160 104.579 55,88%
ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΚΤΑΜΗΝΟΥ 2018 855.652 703.663 226.730 1.786.045 930.393 52,55% (Μέσος όρος μηνών)

Ενισχυτικό αποδεικτικό στοιχείο της «αύξησης» της απασχόλησης με μείωση των αποδοχών αποτελούν οι υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που υπεβλήθησαν στον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) τον Φλεβάρη του 2018. Τα συμπράσματα είναι τα εξής:

Επιχειρήσεις-Ασφαλισμένοι

Από τα στοιχεία του ΕΦΚΑ προκύπτουν ακόμη τα εξής:

Υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν για τον μήνα Φλεβάρη-2018 οι ΑΠΔ (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις) από 241.802 κοινές επιχειρήσεις και 8.963 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ ανήλθε σε 1.958.122, εκ των οποίων 1.926.172 σε κοινές επιχειρήσεις και 31.950 σε οικοδομοτεχνικά έργα. Στα 50,71 ευρώ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο και στα 1.166,24 ευρώ ο μέσος μισθός των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση σε κοινές επιχειρήσεις.

Τα αντίστοιχα ποσά για τους ασφαλισμένους με μερική απασχόληση ανήλθαν στα 23,55 ευρώ (μέσο ημερομίσθιο) και 378,21 ευρώ (μέσος μισθός).

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2017, στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,56% και ο μέσος μισθός κατά 3,42%.

Βασικά στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση είναι 20,80 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 20,92 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,35.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 63,05% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 60,41%.

Σύγκριση βασικών μεγεθών Φεβρουαρίου 2018–Φεβρουαρίου 2017

  • Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 11,44%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,00% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 11,25%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 13,01%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 10,06%.
  • Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,29% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,22%.
  • Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,27%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,20% και στο σύνολο κατά 1,27%.
  • Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 1,56% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,42%.
  • Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,57% ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 2,27%.

Η απορία μας είναι: Με την ίδια ταχύτητα στην υλοποίηση των αποφάσεων σας κινείσθε και με τους «θεσμούς»; Εδώ ψηφίσατε εν μια νυκτί τα μνημόνια χιλιάδων σελίδων απο το 2011 χωρίς καν να τα διαβάσουν οι βουλευτές σας. Για τον διάλογο και τις δημοκρατικές διαδικασίες κόπτεστε. Αλλωστε θα ήταν η πρώτη φιλολαική απόφαση με συνοπτικές διαδικασίες.

Β) Το Πρωτογενές πλεόνασμα, Αλήθειες και Ψέμματα:

Πρωτογενές πλεόνασμα 3,139 δισ. ευρώ,  εμφάνισε ο προϋπολογισμός στο τέλος Αυγούστου-2018 εξέλιξη που οφείλεται στην υπέρβαση που καταγράφουν τα έσοδα σε σχέση με το στόχο αλλά και την «υπερσυγκράτηση» των δαπανών (κυρίως στις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), αλλά και στις μειωμένες κοινωνικές δαπάνες υγεία, παιδεία κλπ. Συγκεκριμμένα:

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.238 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 3.384 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2019-2022, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 1.271 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3.139 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 917 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 3.544 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,564 δισ. ευρώ, σημειώνοντας  μείωση κατά 402 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2,965 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,435 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 166 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Αυγούστου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 234 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 68 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (302 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 ανήλθαν στα 33,089 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,227 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (34,316 δισ. ευρώ). Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα ΥΠΕΘΑ κατά 159 εκατ. ευρώ και οι επιδοτήσεις γεωργίας κατά 92 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 386 εκατ. ευρώ. Εχουν καταβληθεί επιπλέον 218 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 230 εκατ. ευρώ για οικογενειακά επιδόματα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΓΛΚ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκαν τον Ιούνιο-2018 στα 2,01 δισ. από 2,37 δισ. ευρώ τον Μάιο-2018.

Ειδικότερα:

*Oι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων μειώθηκαν τον Ιούνιο-2018 στα 972 εκ. ευρώ από 1,08 δισ. ευρώ τον Μάιο-2018.

* Οι οφειλές των νοσοκομείων μειώθηκαν στα 359 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο-2018 από 495 εκ. ευρώ τον Μάιο-2018.

* Οι οφειλές των ΟΤΑ μειώθηκαν στα 275 εκ. ευρώ τον Ιούνιο-2018 από 309 εκ. τον Μάιο-2018.

* Αντίθετα οι καθυστερούμενες επιστροφές φόρων αυξήθηκαν στα 706 εκ. ευρώ από 589 εκ. ευρώ λόγω και της κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα μέσα στον Ιούνιο.

Αυτά είναι τα «επίσημα» στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Εκτός απο αυτά τα στοιχεία υπάρχουν και τα ανεπίσημα.

Σκοπίμως δεν καταβάλλονται οι συντάξεις, ώστε η κυβέρνηση να δημιουργεί υπερπλεόνασμα στον ΕΦΚΑ, το οποίο εμφανίζει και προς τους δανειστές, καταγγέλλει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) σε μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε σήμερα προς τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Αθηνών (18-09-2018).

Εκκρεμότητες στην έκδοση συντάξεων, σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ

  • Εκκρεμότητες επικουρικής (90.000 επί 130 ευρώ μεσοσταθμικά επί 36 μήνες)-90.000 Χ 130 Χ 36 = 421.200.000 ευρώ.
  • Εκκρεμότητες κύριες (50.000 επί 400 ευρώ επί 18 μήνες)-50.000 Χ 400 Χ 18 = 360.000.000 ευρώ.
  • Εκκρεμότητες Εφάπαξ (40.000 επί 20.000 ευρώ μεσοσταθμικά)-40.000 Χ 20.000 = 800.000.000 ευρώ.

Σύνολο όσων δεν καταβάλλονται στους υποψήφιους συνταξιούχους: 1,581 δισ. ευρώ.

Πολιτικό Συμπέρασμα: Για την ακριβή εκτίμηση του «πλεονάσματος» ή του ελλείματος θα πρέπει να ανασυρθούν μνήμες της «δημιουργικής λογιστικής» του «ενδόξου» παρελθόντος της σημιτικής εποχής, με την ιδιαίτερη επικούρηση του κ. Μαμαλάκη (Μπουκιά & Συγχώριο).

Τέλος η ειρωνεία ή η τραγωδία στο παραπάνω σημείο βρίσκεται, στην απαίτηση της εκάστοτε μνημονιακής κυβέρνησης, οι πολίτες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους αλλιώς κατάσχουν απο τους λογαριασμούς τους τις οφειλές. Εκτός εάν με δεδομένο ότι ενεχυριάσθησαν τα δημόσια έσοδα στους «θεσμούς», δεν έχετε ευθύνη.    

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

Ο ΦΑΝΦΑΡΟΝΟΣ (ILSORPASSO): Ιταλική σάτυρα του (1962), Σκηνοθεσία Ντίνο Ρίζι ( Βιτόριο Γκάσμαν, Ζαν-Λουί Τρεντινιάν, Κατρίν Σπάακ).

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

επιστροφή στην κορυφή

Επικοινωνήστε με το Σχέδιο β'

Μπόταση 6, Εξάρχεια, 1ος όροφος 

info@sxedio-b.gr

210 3810040