Κάτι Προφήτες... Μα τι Προφήτες!

Κάτι Προφήτες... Μα τι Προφήτες!

Κάτι Προφήτες... Μα τι Προφήτες!

Ανάλυση των Πινάκων του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (Θεωρίες Συνωμοσίας)

Α) Τα ποσοτικά στοιχεία

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης δημοσιοποίησε τα αναλυτικά στοιχεία και συγκριτικούς πίνακες, που απεικονίζουν τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, όπως αυτές διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας κατά το μήνα Ιούλιο 2018. Οπως απεικονίζεται στον Πίνακα Ι, και προκύπτει από τα αποτελέσματα του «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το μήνα Ιούλιο 2018 καταγράφεται μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων κατά 8.610 θέσεις εργασίας.

Πίνακας Ι
(σε θέσεις εργασίας) Ιούλιος 2018 (1) Ιούλιος 2017 (2) Διαφορά Α’ Επτάμηνο 2018 (3) Α’ Επτάμηνο 2017 (4)   Διαφοrά
Ι. Προσλήψεις 239.080 225.856 13.224 1.598.885 1.423.552 175.333
Σύνολο Προσλήψειων 239.080 225.856 13.224 1.598.885 1.423.552 175.333
Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου   και λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου 151.315 118.883 32.432 762.585 610.668 151.917
Β. Οικειοθελείς αποχωρήσεις 96.375 99.731 -3.356 546.739 549.739 -3.000
ΙΙ. Σύνολο Αποχωρήσεων (Α+Β) * 247.690 218.614 29.076 1.309.324 1.160.407 148.917
ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ) -8.610 7.242 -15.852 289.561 263.145 26.416
* Σημείωση: Με τον όρο «αποχωρήσεις» ή «απολύσεις» εννοούμε το σύνολο των α) καταγγελιών   συμβάσεων αορίστου χρόνου και λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και β) οικειοθελών αποχωρήσεων. Το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων αναφέρεται και ως ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων χάριν απλότητας.  

Οπως δηλώνει η κ. Αχτσιόγλου: Αποδίδει καρπούς η προσπάθεια για μείωση της ανεργίας (naftemporiki.gr. 10/08/2018).

Β) Τα ποιοτικά στοιχεία

Β.1) Ποσοστό νέων προσλήψεων Α’-Επταμήνου-2018 ανά είδος σύμβασης

Από το 1.598.885 νέων προσλήψεων, οι 825.814 μέσο ποσοστό επταμήνου-2018 52,08% είναι μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, Πίνακας IV.

Πίνακας ΙV
ΜΗΝΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 01.01.2018   ΕΩΣ 31.07.2018 ΑΡΙΘΜΟΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 01.01.2018 ΕΩΣ   31.07.2018
ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ & ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΡΙΚΗΣ & ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 71.943 61.950 19.983 153.876 81.933 46,75% 53,25%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 65.659 62.406 22.280 150.345 84.686 43,67% 56,33%
ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 95.873 76.006 24.263 196.142 100.269 48,88% 51,12%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 149.051 90.049 28.972 268.072 119.021 55,60% 44,40%
ΜΑΙΟΣ 2018 154.413 118.388 35.368 308.169 153.756 50,11% 49,89%
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 127.793 119.321 36.087 283.201 155.408 45,12% 54,88%
ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 108.339 99.045 31.696 239.080 130.741 45,31% 54,69%
ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΠΤΑΜΗΝΟΥ 2018 773.071 627.165 198.649 1.598.885 825.814 47,92% 52,08%

Ο κ. Τσίπρας πανηγυρίζει με ανεργία 20% (in.gr. 10/08/2018).

 

Β.2) Οι ροές καιτο ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, ανά φύλο

Στον Πίνακα VIIκαταγράφονται οι ροές καιτο ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, ανά φύλο για το μήνα Ιούλιο 2018.

Πίνακας VΙI
ΦΥΛΟ Ε3       (Αναγγελίες Πρόσληψης) Ε5 (Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης) Ε6 (Καταγγελίες   Συμβάσεων Αορίστου Χρόνου) Ε7           (Λήξεις Συμβάσεων Ορισμένου     Χρόνου) ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΝ     Ε5+Ε6+Ε7 ΙΣΟΖΥΓΙΟ               Ε3-(Ε5+Ε6+Ε7)
Άνδρες 140.003 55.564 18.770 62.038 136.372 3.631
Γυναίκες 99.077 40.811 16.508 53.999 111.318 -12.241
Σύνολο 239.080 96.375 35.278 116.037 247.690 -8.610

 

Αποδίδουν τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την ισοτιμία των δύο φύλων.

Β.3)Στον Πίνακα VIIIκαταγράφονται οι ροές μισθωτής απασχόλησης και το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης ανά ηλικιακή ομάδα για το μήνα Ιούλιο 2018.

 

Πίνακας VIII
ΗΛΙΚΙΑΚΗ   ΟΜΑΔΑ           Ε3 (Αναγγελίες Πρόσληψης) Ε5 (Αναγγελίες Οικειοθελούς Aποχώρησης) Ε6 (Καταγγελίες Συμβάσεων Αορίστου Χρόνου) Ε7 (Λήξεις Συμβάσεων Ορισμένου     Χρόνου) Σύνολο Αποχωρήσεων (Ε5+Ε6+Ε7) ΙΣΟΖΥΓΙΟ Ε3-(Ε5+Ε6+Ε7)
15 - 24 71.857 26.611 4.815 17.328 48.754 23.103
25 - 29 36.574 17.737 5.615 16.213 39.565 -2.991
Μερικό Σύνολο Από 15-29 Ετών 108.431 44.348 10.430 33.541 88.319 20.112
30 - 44 79.901 34.281 15.187 50.440 99.908 -20.007
45 - 64 49.552 17.337 9.435 31.336 58.108 -8.556
64 + 1.196 409 226 720 1.355 -159
Μερικό Σύνολο Από 30-64 και Ανω 130.649 52.027 24.848 82.496 159.371 -28.722
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ 15-64+ 239.080 96.375 35.278 116.037 247.690 -8.610

Είναι αυταπόδεικτη η τάση αντικατάστασης των ηλικιών 30 εως 64+ ετών, με νεαρότερες ηλικίες 15 εως 29 ετών. Η «διαπαιδώγηση» στις ελαστικές μορφές απασχόλησης πρέπει να αρχίζει απο την τρυφερή ηλικία ή αλλιώς «Σκοτώνουν τ' άλογα όταν γεράσουν». 

Β.4) Στον Πίνακα Χ καταγράφονται τα δέκα επαγγέλματα, ανά Στατιστική Ταξινόμηση Επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ), με τα υψηλότερα θετικά ισοζύγια προσλήψεων-απολύσεων, για το μήνα Ιούλιο του έτους 2018

Πίνακας Χ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ε3   (Αναγγελίες Πρόσληψης) Ε5   (Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης) Ε6   (Καταγγελίες   Συμβάσεων Αορίστου Χρόνου) Ε7 (Λήξεις Συμβάσεων Ορισμένου     Χρόνου) ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΝ     Ε5+Ε6+Ε7 ΙΣΟΖΥΓΙΟ           Ε3 -(Ε5+Ε6+Ε7)
Σερβιτόροι, και Μπάρμαν 49.279 19.968 3.454 15.119 38.541 10.738
Πωλητές 17.905 7.673 2.689 3.188 13.550 4.355
Συσκευαστές, κονσερβοποιοί φρούτων και λαχανικών, σταφίδας, ελαιοτριβείς, σπορελαιουργοί με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές 6.973 2.076 212 823 3.111 3.862
Ανειδίκευτοι εργάτες 14.754 5.302 2.508 3.353 11.163 3.591
Μάγειροι και ψήστες ξενοδοχείων και εστιατορίων 16.778 8.136 2.076 4.246 14.458 2.320
Λαντζέρηδες 10.212 4.142 916 2.880 7.938 2.274
Καμαριέρες σε ξενοδοχεία 3.843 1.257 250 1.075 2.582 1.261
Οδηγοί 6.343 2.678 1.060 1.358 5.096 1.247
Καθαριστές και καθαρίστριες 2.708 544 199 766 1.509 1.199
Ταμίες και εισπράκτορες 3.444 1.411 361 639 2.411 1.033

Αλήθεια ποιός συνωμοσιολόγος ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση δεν λαμβάνει μέτρα για την αποτροπή του φαινομένου της φυγής εγκεφάλων (brain drain). Ο Πίνακας Χ το αποδεικνύει (χωρίς καμμία δόση υποτίμησης οποιουδήποτε επαγγέλματος).

Τελικά είναι βέβαιο ότι το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ αντιπολιτεύεται τον ΣΥΡΙΖΑ (δεν τους αφήνουν να χαρούν ούτε για δύο ημέρες).

Συγχωρέστε την πικρή δόση ειρωνείας, άλλως το ύφος του κειμένου θα θύμιζε δημοσιογραφική ανταπόκριση οικογενειακής τραγωδίας.

Κλείνοντας αυτό το κείμενο και ελλείψει άλλου συμπεράσματος, κάποιοι στίχοι ίσως να ταιριάζουν:

Κι αν βγω απ’ αυτή τη φυλακή κανείς δε θα με περιμένει
οι δρόμοι θα `ναι αδειανοί κι η πολιτεία μου πιο ξένη
τα καφενεία όλα κλειστά κι οι φίλοι μου ξενιτεμένοι

αέρας θα με παρασέρνει κι αν βγω απ’ αυτή τη φυλακή


Κι ο ήλιος θ’ αποκοιμηθεί μες στα ερείπια της Ολύνθου
θα μοιάζουν πράγματα του μύθου κι οι φίλοι μου και οι εχθροί
μαρμαρωμένοι θα σταθούν οι ρήτορες κι οι λωποδύτες
ζητιάνοι εταίρες και προφήτες μαρμαρωμένοι θα σταθούν


Μπροστά στην πύλη θα σταθώ με τις κουβέρτες στη μασχάλη
κι αργοκουνώντας το κεφάλι θα χαιρετήσω το φρουρό
χωρίς βουλή χωρίς Θεό σαν βασιλιάς σ’ αρχαίο δράμα
θα πω τη λέξη και το γράμμα μπροστά στην πύλη θα σταθώ

Στίχοι-Μουσική: Δ. Σαββόπουλος

 

Ο Ηγέτης της Eκατονταετίας

Πηγές:

1. Παράφραση του Ενας Προφήτης... Μα τι Προφήτης! (Monty Python's, Life of Brian), είναι βρετανική σατιρική ταινία του 1979.

2. Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, Μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ-2018.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

επιστροφή στην κορυφή

Επικοινωνήστε με το Σχέδιο β'

Μπόταση 6, Εξάρχεια, 1ος όροφος 

info@sxedio-b.gr

210 3810040